הרצאות מצולמות

אכילת מוצרים מן החי: סוגיה מוסרית משעממת במיוחד?

ביום העיון: לאכול בעלי-חיים? יום עיון על אתיקה של אכילת בעלי-חיים ומוצרים מן החי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, 26.5.2016.

ביולוגיה של שימור הטבע: גישור בין טבע לחברה?

ביום העיון: חושבים מחדש על חברה רב מינית: על ההכרה ביחסי אדם-חיה כיחסים חברתיים, התכנית למחשבה ביולוגית, האוניברסיטה הפתוחה, קמפוס רעננה, 29.4.2015.