למה נפטרים מהכלב או מהחתול?

מה מביא אנשים למסור כלב או חתול שחי עמם להמתה או לאימוץ? אחד המחקרים המעטים שנערכו בנושא זה, מסכם מידע מ-12 מכלאות שסיפקו שירותי המתה ואימוץ בשש מדינות בארצות-הברית באמצע שנות ה-90. החוקרים תשאלו אנשים שמסרו 2,617 כלבים ו-1,693 חתולים וציינו אם מטרתם היא המתה או אימוץ (בכל המקרים מדובר בחיות מחמד ולא בחיות שנמצאו ברחוב, הוחרמו וכדומה).

לדברי המרואיינים, 74% מהכלבים ו-80% מהחתולים היו מתאימים לאימוץ. מפעילי המכלאות נטו להסכים עם הבחנותיהם אך החמירו מעט פחות, והרגו מיד 24% מהכלבים ו-17% מהחתולים, מסיבות שהוגדרו כבריאותיות ו/או התנהגותיות.

בעיות בריאות ו/או זקנה היוו עילה למסירת כלב להמתה ב-82% מהמקרים, לעומת 19% מהמקרים שבהם נמסר כלב לאימוץ. בעיות כאלה היוו עילה למסירת חתול להמתה גם כן ב-82% מהמקרים, לעומת 13% מהמקרים שבהם נמסר חתול לאימוץ.

בעיות התנהגות, ובמיוחד תוקפנות כלפי בני-אדם וחיות וקצת פחות ממנה חוסר צייתנות, היוו עילות בולטות למסירת כלבים להמתה — בעיות ההתנהגות צוינו כעילות למסירת 16% מהכלבים להמתה. זאת לעומת 18% מהחתולים שנמסרו להמתה מסיבות שצוינו כבעיות התנהגות, כאשר כאן הסיבה הבולטת ביותר היא הטלת הפרשות בבית.

מוסרי החיות מילאו שאלון נוסף, שנועד לבדוק את הידע שלהם על חיות ואת גישתם הכללית לנושא. אולי הנתון המטריד ביותר בשאלון זה הוא תשובה שקשורה במה שהנחקרים תפסו בתור בעיות התנהגות של החיות. למעלה ממחצית ממלאי השאלון הסכימו עם האמירה, שכאשר הכלב או החתול "מתנהג רע," הוא עושה את זה "בכוונה לעצבן את בעליו." השקפה זו, שמרמזת על שילוב של בורות ואגוצנטריות בקרב האנשים שמחזיקים חתולים וכלבים, הייתה נפוצה במיוחד בקרב אנשים שמסרו חתול להמתה (66%).

הנתונים האלה אינם רלוונטיים בהכרח למדינות אחרות. למשל, מחקר שנערך בבלגרד (סרביה) באמצע העשור הקודם, מצא שכמעט 87% מהכלבים שנמסרו למכלאה הרשותית, נמסרו לשם המתה, והשאר לאימוץ. הסיבה הנפוצה ביותר שניתנה למסירת הכלבים להמתה הייתה מחלות סופניות בגיל מבוגר — נתון דומה לנתון האמריקני, אך הסיבה הנפוצה ביותר שניתנה למסירת הכלבים לאימוץ הייתה בעיות כלכליות.

בכל מקרה, כדאי לזכור שמדובר במחקרים שעוסקים במסירת כלבים וחתולים למכלאות ולכן הם לא רלוונטיים לנטישת חיות בהיחבא. כמו כן, הם מבוססים על עדויות מפי האנשים שמסרו את החיות, ללא בדיקה של טענותיהם. כאשר אדם טוען שכלבו חולה במחלה קשה, יתכן שמדובר ברציונליזציה למסירת הכלב ולא באבחנה רפואית אמינה. גם כאשר מפעילי המכלאה משתפים-פעולה עם אבחנה זו והורגים את הכלב, יתכן שהם פועלים משיקולי נוחות שלהם מבלי להתבסס על אבחנה רפואית משמעותית.

מקורות

Philip H. Kass, John C. New, Jr., Janet M. Scarlett, and Mo D. Salman, "Understanding Animal Companion Surplus in the United States: Relinquishment of Non-Adoptables to Animal Shelters for Euthanasia," Journal of Applied Animal Welfare Science, 4 (4), 2001, 237-248.

Marijana Vučinić, M. Đorđević, Radislava Teodorović, Ljiljana Janković, Brana Radenković-Damnjanović, and Katarina Radisavljević, "Reasons for Relinquishment of Owned Dogs in a Municipal Shelter in Belgrade," Acta Veterinaria 59 (2-3), 2009, 309-317.

(פורסם במקור: החברה הרב-מינית: אנשים, חיות אחרות ומה שביניהם (דף פייסבוק), 18.12.2015)


מקור נוסף (הושמט מהפוסט)

Gillian Diesel, David Brodbelt, and Dirk U. Pfeiffer, "Characteristics of Relinquished Dogs and Their Owners at 14 Rehoming Centers in the United Kingdom," Journal of Applied Animal Welfare Science 13 (1), 2010, 15-30.