מגע מנוכר: שינויים ביחס לחיות בבריטניה ובארה"ב מהמאה השמונה-עשרה עד תחילת המאה העשרים

למאמר המלא

צבל, אריאל. "מגע מנוכר: שינויים ביחס לחיות בבריטניה ובארצות-הברית מהמאה השמונה-עשרה עד תחילת המאה העשרים." בתוך בני-אדם וחיות אחרות באספקלריה היסטורית, בעריכת בנימין ארבל, יוסף טרקל וסופיה מנשה, 387-333 (ירושלים: כרמל, 2007).

תוכן המאמר

קדמה, קולן של החיות והחקלאות 333

שינויים בייצור ובצריכה של מוצרים מן החי 341

העבודה החקלאית 341

עבודות התיווך: הובלה, הרג, עיבוד ושיווק 352

הפעילות הצרכנית 360

שינויים בגישות כלפי החיות המנוצלות בחקלאות 365

הגישה החקלאית 367

הגישה במקצועות התיווך: הובלה, הרג, עיבוד ושיווק 374

הגישה הצרכנית 378

סיכום 386

תקציר

הניכור השורר בין רובם המוחלט של בני-האדם בעולם המודרני ובין רובן הגורף של החיות בעולם, ובפרט מיליארדי החיות הנמצאות בניצול חקלאי, הוא תופעה ידועה למדי. אולם תופעה זו מוצגת בדרך-כלל כאילו הניכור הוא מעין ריק חברתי או היעדר קשר שתפס בפתאומיות את מקומם של הקשרים הבין-מיניים הישנים, המורכבים וההדוקים שבחקלאות המסורתית. מאמר זה מתאר את השינוי שעברה החברה החקלאית המסורתית עם תיעוש החקלאות כתהליך מתמשך, והוא מציג את הניכור שהשתרר בין בני-האדם לחיות אחרות כמצב עתיר תכנים מעשיים ומנטליים. הארצות הנדונות הן אלה שעיקר השינוי החל בהן והתפשט מתוכן למדינות אחרות – בתחילה בריטניה ולאחר מכן ארצות-הברית. במאמר מופרדים השינויים הטכניים בפרקטיקה החקלאית, שהמקורות ההיסטוריים מעידים עליהם במישרין, מן השינויים שחלו בהתייחסותם של בני-האדם לחיות, שלא פעם יש להסיק עליהם בעקיפין מתוך המקורות. כל אחד משני סוגי השינוי האלה מחולק לשלושה שלבים, שבראשית התהליך ההיסטורי היו קרובים זה לזה, ובהמשכו נפרדו יותר ויותר: ניצולן החקלאי של חיות במשקים; השימוש בהן בידי הצרכנים; וערכאות התיווך השונות שהתרחבו מאוד בין שני השלבים שלעיל – ההובלה, ההמתנה לשחיטה, ההרג ועיבוד הגוף המת.

לתקציר באנגלית