פרסומים אקדמיים ומקצועיים

יחסי אדם-חיה: פרסומים אקדמיים

מחשבות על חיות בשליטה (ספר, בכתיבה).

איך לחשוב על חיות? (ספר, בשיפוט).

"מושגים המציינים חולשה חברתית מוחלטת" (מאמר, בשיפוט).

"חתולים, משוגעים ופועלים: לספר את סיפורם של מי שלא הותירו עדות היסטורית," בתוך: עמיחי שלו ויוחאי עתריה (עורכים), העידן הפוסט-אנושי: בין פנטזיה לחיי נצח לבהלה קיומית, (חיפה: פרדס, 2016), עמ' 116-91.

"טיפול בעזרת בעלי-חיים: הערכה מוסרית," חיות וחברה 50, מאי 2014, עמ' 65-55.

"חיות בניהול אוטומטי: עבר, הווה ועתיד," חיות וחברה 47, דצמבר 2012, עמ' 68-55.

"מגע מנוכר: שינויים ביחס לחיות בבריטניה ובארצות-הברית מהמאה השמונה-עשרה עד תחילת המאה העשרים," בתוך: בנימין ארבל, יוסף טרקל וסופיה מנשה (עורכים), בני-אדם וחיות אחרות באספקלריה היסטורית, (ירושלים: כרמל, 2007), עמ' 387-333.

The Untold Story of a Chicken and the Missing Knowledge in Interspecific Ethics,” Science in Context 19 (2), June 2006, pp. 237-267.

What Can a Farm Animal Biography Accomplish? The Case of Portrait of a Burger as a Young Calf,” Society and Animals 13 (3), August 2005, pp. 245-262.

יחסי אדם-חיה: עריכה וייעוץ מקצועי

עורך מדעי והקדמה, בשר ודם, (ירושלים: מוזיאון על התפר, פברואר 2013).

יועץ מקצועי, ג'ונתן ספרן פויר, לאכול בעלי-חיים, (אור יהודה: כנרת, זמורה-ביתן, דביר, 2010).

עורך, זכויות בעלי-חיים השבוע, מגזין אינטרנט שבועי, "אנונימוס" – עמותה לזכויות בעלי-חיים, יולי 2001-יולי 2013.

עורך-שותף, זכויות בעלי-חיים, "אנונימוס" – עמותה לזכויות בעלי-חיים, אביב 2002.