צפרות

צפרות (תפוצת ציפורים)

דן אלון, יוסי לשם, אהוד דברת ואריאל צבל, נדידת הסתיו של העופות הדואים, סקר חוצה שומרון והעמקים הצפוניים (1991-1982), העזנייה 20 (החברה להגנת הטבע ומכללת השומרון, אביב 1992), עמ' 80-1.

Ariel Tsovel and Dan Alon, "Soaring Bird Migration Survey in the Northern Valleys of Israel, Autumns 1988-90," in: David Yekutiel (ed.), Raptors in Israel – Passage and Wintering Populations, (Eilat: International Birdwatching Center Eilat, 1991), pp. 31-45.

"נדידת עופות דואים בעמקים הצפוניים – סיכום סקרי סתיו 1988-9," העזנייה 17 (משרד הביטחון, החברה להגנת הטבע – מרכז הצפרות הישראלי – מרכז מידע על עופות דורסים ואוניברסיטת תל-אביב, קיץ 1990), עמ' 53-47.

"נדידת ציפורי שיר בחוף תל-אביב," צופית 3 (החברה להגנת הטבע, קיץ 1985), עמ' 79-66.

יחסי ציפורים-אדם (רשימה בהכנה)

עקבים עיטיים ככוכבי ריאליטי, החברה הרב-מינית: אנשים, חיות אחרות ומה שביניהם (דף פייסבוק), 20.5.2016. 857 מילים (1053 עם תוספות).

המעקב אחר העקב: על מציצנות, הטרדה ומוסר, החברה הרב-מינית: אנשים, חיות אחרות ומה שביניהם (דף פייסבוק), 15.3.2016. 792 מילים.

גיזום בחצר – הזדמנות אחרונה, החברה הרב-מינית: אנשים, חיות אחרות ומה שביניהם (דף פייסבוק), 9.2.2016. 584 מילים.

הערות על רשימות מיני חיות בר המותרים והאסורים ביבוא ובסחר ועל הליך בניית חוות-הדעת המקצועית, עבור חטיבת המדע והשימור ברשות הטבע והגנים במסגרת שימוע ציבורי על רשימות מיני חיות בר המותרים והאסורים ביבוא ובסחר, נשלח בשם אנונימוס, 15.3.2009. 4 עמודים.

התנגשות ציפורים בבניינים, זכויות בעלי-חיים השבוע 301, 3.4.2007. פורסם גם באתר אנונימוס. 888 מילים.

טיבוע ציפורים – התעללות ורצח, פורום זכויות בעלי-חיים, וואלה! פורומים, 9.2.2002. 845 מילים.

הריסת בתים: היפגעות ציפורים עירוניות כתוצאה מגיזום אלים, זכויות בעלי-חיים השבוע 32, 8.2.2002, פורסם גם באתר אנונימוס. 835 מילים.

השפעת גיזום עצים ושיחים על תפוצת הציפורים בתל-אביב-יפו מחוץ לעונת הקינון, מפלגת הירוקים, ינואר 2002. 2 עמודים.

השפעת תנועת כלי-שיט על קינון ציפורים בירקון, מפלגת הירוקים, 28.8.1999. 464 מילים.

קינון ציפורים ומצב הצמחייה באזורים עירוניים צפופים בתל-אביב-יפו, מפלגת הירוקים, 28.8.1999. 1071 מילים.