קורסים נוספים

מלבד תכנית ארבע הסדרות, אני מציע למוסדות קורסים נוספים. לפרטים נוספים יש לכתוב אלי.

הטמעת זכויות בעלי-חיים בהוראה בבית-הספר

השתלמות מורים בת 30 שעות ב-10 מפגשים. ההשתלמות מוכרת לצורך גמולי השתלמות ופתוחה למורים/ות בכל תחומי ההוראה. מועד ומיקום (במרכז הארץ) יפורסמו בהמשך.

טופס למתעניינים/ת (מילוי הטופס מבטיח יצירת קשר עם פתיחת ההרשמה ואינו מהווה הרשמה להשתלמות).

מטרות ההשתלמות:

  1. לסייע בשילוב תחום זכויות בעלי-החיים בפעילות החינוכית השגרתית.
  2. למנוע תסכול וקונפליקטים הנלווים לניסיונות לא-מושכלים לשלב את התחום בפעילות חינוכית ממוסדת.
  3. למפות את הידע הנחוץ לקידום זכויות בעלי-החיים במסגרת בית-הספר ולספק כלים להשגתו ולארגונו.

חיות ואנשים בישראל

מדינת ישראל: ארץ של חתולי חצר שבעים, או זירת התעללות והשמדה? הפקרות משטרתית ומשפטית או חוקי הגנה מתקדמים? משקים משפחתיים או תעשייה? מנגל על כל מדשאה או מהפכת טבעונות? הקורס יבחן שאלות אלה ואחרות על רקע המורשת היהודית והמוסלמית מצד אחד, וייבוא נורמות וטכנולוגיות מאירופה ומארצות-הברית מצד אחר.

יחסי אדם-חיה בראי הקולנוע

הקולנוע עשיר בדמויות של בעלי-חיים, בדרך-כלל ברקע ולעתים גם במרכז העלילה. חיות קולנועיות אלה מעוררות לכאורה אמפתיה רבה, אלא שבמחשבה שנייה התמונה מורכבת יותר. את החיות שעל המסך מנצלים באופן ממשי באתר הצילומים, ואת הדמויות שהן מגלמות מרוקנים מתוכן חייתי ומשתמשים בהן כמטאפורה מובהקת לבני-אדם ולענייניהם הפנימיים. תמונת מצב עגומה זו משקפת את היחסים בין בני-אדם לחיות בחיי היום-יום. ובכל זאת טמונה בקולנוע הבטחה גדולה: ניצול החיות הקולנועי מתעדן בהדרגה בעזרת אנימטרוניקה ודימויים ממוחשבים, וסרטים חלוציים עתירי דמיון, בעיקר בתחום האנימציה, מציעים מסרים מהפכניים לטובתן של חיות. הקורס כולל 6 מפגשים ובכל אחד מהם הרצאה קצרה, סרט באורך מלא ושיחת סיכום.

יחסי אדם-חיה בראי האמנות

בני-אדם חיו מאז ומתמיד בין חיות שונות. לכן אין פלא שהחיות מופיעות בהמוניהן בציורים ובפסלים לאורך כל תולדות האמנות. יצירות האמנות מהוות אפוא עדות היסטורית ליחסים המשתנים שבין בני-אדם לחיות בסביבתם של האמנים. אולם לא מדובר בשיקוף פשוט של יחסים. לדימויי החיות הודבק בדרך-כלל מטען סמלי כבד. לעתים קרובות, מטען זה מחק את ממשותן כיצורים בעלי חיים משלהם והפך אותן לעטיפות חזותיות של תוכן אנושי. מעבר לכך, קשה ללמוד כיצד לצייר או לפסל חיה שאי-אפשר לשכור אותה לתפקיד מודל צייתן. כאן מחייבת מלאכת הלימוד שיטות אחרות, שעלולות להתבסס על אלימות כלפי החיה, אך גם עשויות דווקא לעורר כלפיה כבוד מיוחד במינו.