דף הבית

English

ברוכים הבאים לאתר שלי!

באתר זה מרוכזים טקסטים שכתבתי במסגרות שונות ומידע על הרצאות ועל קורסים בהנחייתי. זהו ארכיון פרטי שהקמתי כדי לסדר את החומר העיוני הרב שכתבתי וכדי לשמרו בפורמט אלקטרוני. הארכיון פתוח למבקרים והנכם מוזמנים לעשות בו שימוש הוגן, בכפוף לתנאי השימוש באתר.

אני תיאורטיקן של יחסי חיה-אדם ופעיל זכויות בעלי-חיים, ומעט הפנאי שנשאר לי מוקדש לעיסוקים שתפסו בעבר מקום מרכזי יותר בחיי: צפרות וציור. מאז 1997, עיקר עבודתי הוא מאמץ לחשוב על חיות במונחים חברתיים, ולכך מוקדש רוב רובו של האתר. לפניכם הסבר קצרצר על הגישה שלי:

לפי התפיסה המקובלת, כשמדברים על "החברה" מתכוונים לבני-אדם בלבד כחברים בה. אומנם לעיתים זוכות אחדות מהחיות שלצידנו, כמו כלבים, חתולים וסוסים, למעמד של שייכות חלקית לחברה. אך אל רובן הגורף של החיות אנו רגילים להתייחס כאילו הן נפרדות לחלוטין מהחברה. הן נחשבות לחלק מהטבע ולכן מתייחסים אליהן במונחים מתחום הביולוגיה; או שהן נתפסות כאובייקטים גרידא של פעילות חקלאית, כלכלית ומדעית. אני מציע תפיסה חלופית, ולפיה "חברה" היא תופעה רב-מינית הכוללת בתוכה בני-אדם וחיות ממינים שונים גם יחד, ואילו הגבלת הדיון בחיות לביולוגיה, לחקלאות ולכלכלה היא מעשה חברתי מובהק של כוחנות והדרה. אילו השלכות יש לתפיסה זו על התחומים השונים ב"מדעי האדם" (או מדעי הרוח והחברה)? אילו משמעויות היא מעניקה למושגים כגון: שוויון, רגשות, גוף, סביבה, טבע, שליטה, תרבות, זכויות או ייצוג עצמי? ומהן השלכות התפיסה הזו על התחומים שנהוג לחשוב בהם על חיות בתור אובייקטים ביולוגיים, טכנולוגיים וכלכליים? בעבודתי אני מנסה לענות על שאלות אלה: ככל האפשר בעזרת הוגים וחוקרים שבחנו באופן ביקורתי את הגישות השולטות בתחומי הדעת השונים, וכשהמקורות הקיימים אינם מספקים אני מוסיף להם תרומה מקורית. תרומה כזו נחוצה במיוחד כשמדובר בתיעוש בעלי-החיים, שלא זכה לתשומת-הלב הביקורתית הראויה.

Share