בעלי-חיים: השאלות הגדולות במדעי הרוח והחברה

תקציר: בעשורים האחרונים מחלחלת למדעי הרוח והחברה ההכרה בכך שחיות ממינים שונים ראויות לתשומת-לב פילוסופית, היסטורית, סוציולוגית וכו'. רבות מהשאלות שנשאלות בתחומים אלה ביחס לחיות הן שוליות, הן משום שהחוקרים יודעים או רוצים לדעת מעט מאוד על חיות ועל ניצולן, הן עקב הנטייה האקדמית להתמקד בשאלות נקודתיות. בהרצאה ייערך ניסיון לחרוג ממגמות אלה ולפרוש תמונה נרחבת של השאלות הגדולות באמת, על רקע מערכות-היחסים הנפוצות ביותר שמקיימים בני-אדם עם חיות ממינים אחרים.

כרזת פרסומת לאחת הגרסאות המוקדמות של ההרצאה (2011).

Share