הפסיכולוגיה והאידיאולוגיה של אכילת בשר כתופעות היסטוריות

תקציר

אנשים אוכלים בשר מתוך עמדות רגשיות ואידיאולוגיות שונות, וטווח העמדות המקובלות עובר שינויים היסטוריים המשקפים שינויים טכנולוגיים וארגוניים במערכת ייצור הבשר וצריכתו. הספר "הפרה שבחדר" מאפיין את הפסיכולוגיה והאידיאולוגיה של אכילת בשר בתקופת החקלאות התעשייתית, וליתר דיוק בחלק מתוכה – הדור האחרון. בתקופה זו הוקצנו העמדות הרגשיות והאידיאולוגיות כלפי אכילת בשר בשני כיוונים: תהליך ייצור הבשר והחיות שמהן מופק הבשר נותקו מחיי היומיום של האדם תוך דעיכה של העניין הרגשי והאידיאולוגי בנושא; וההזדהות עם חיות זכתה לטיפוח חסר תקדים על חשבון האכזריות החקלאית המסורתית. שני התהליכים האלה מתקיימים זה לצד זה תוך העמקת הסתירה ביניהם מתחת לפני השטח, אגב ערעור יציבותו של מוסד אכילת הבשר.

ההרצאה נערכה במסגרת "רב-שיח: הפרה שבחדר – הפסיכולוגיה של אכילת בשר," אוניברסיטת תל-אביב, 27.3.2017. הפקת האירוע: הפקולטה למשפטים באוניברסיטות תל-אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד–ספריית פועלים, תנו לחיות לחיות, מרכז ספרא ומרכז מן לביטחון ובטיחות המזון באוניברסיטת תל-אביב. צילום: דניאל ארליך, עריכה: יוסי וולפסון.

Share