הרעלת חיות בשביל תמרוקים: שינוי מתמשך

בדצמבר 1980 עשתה חברת הקוסמטיקה רבלון מהלך תקדימי: היא הקדישה תרומה על סך 750 אלף דולר לאוניברסיטת רוקפלר, לצורך הקמת מרכז לחלופות לניסויים בחיות. תרומה זו חתמה קמפיין שארך כשנתיים, בהנהגתו של מורה בבית-ספר תיכון בניו יורק, הנרי ספירא. שיאו של הקמפיין היה פרסום מודעה בניו יורק טיימס, עם הכותרת "כמה ארנבונים מעוורת רבלון בשם היופי?"

הקמפיין בראשות ספירא (ובשיתוף 407 ארגונים שהצליח לגייס) לא דרש מרבלון להפסיק לבצע ניסויים בחיות או לוותר על מוצרים שמקושרים לפגיעה מיוחדת בהן. הקמפיין כוון למטרה אחרת לגמרי: יצירת תשתית ארגונית, תעשייתית ומדעית, שפירותיה יבשילו רק בעתיד הרחוק, בתקווה שהתשתית החדשה תאפשר את החלפת הניסויים שנערכים בחיות לא רק בתעשיית הקוסמטיקה, אלא גם בתחומים רבים אחרים.

למאמר קצר מ-2001, המתאר את הקמפיין בראשות ספירא.

ההבחנות של ספירא לפני קרוב לארבעים שנה הוכיחו את עצמן. בקווים כלליים, זהו סדר ההתרחשויות: חברות קוסמטיקה תורמות לפיתוח חלופות למבדקי בטיחות שנערכים בחיות; חברות מצמצמות או מבטלות ניסויים כאלה; מדינות מגבילות עריכת ניסויים כאלה; והמדינות אוסרות לשווק מוצרים שפותחו על בסיס אותם ניסויים. במקביל לכל השלבים האלה, מחלחלים החלופות והאיסורים הנלווים אליהן גם לתחומים אחרים שבהם נערכים מחקרים בחיות. התהליך הזה אטי ומצוי בעיצומו. ברוב מדינות העולם, הוא לא נשלם עדיין אפילו בתחום הקוסמטיקה.

אף על-פי כן, כדאי לציין את הישג החקיקה הגדול ביותר בתחום זה. ב-11.9.2004 נכנס לתוקף באיחוד האירופי איסור על ניסויים בחיות עבור פיתוח מוצרים מוגמרים. ב-11.3.2009 נכנס לתוקף איסור על ניסויים במרכיביהם של מוצרים, ובמקביל לכך נאסר באופן חלקי שיווק המוצרים שנוסו על חיות. כעבור ארבע שנים בדיוק, נכנס לתוקף איסור מלא על שיווק מוצרים כאלה.

ישראל צועדת בעקבות אירופה, אם כי באופן חלקי, בינתיים. חוק צער בעלי-חיים (ניסויים בבעלי-חיים), התשנ"ד-1994, סעיף 10 (כפי שעודכן בשנת 2007) קובע: "לא ייערך ניסוי לבדיקת מוצרי קוסמטיקה, שאינם לצורכי בריאות, ולחומרי ניקוי." החוק ברור אפוא למדי בכל הנוגע לייצור בתוך ישראל, אך מעמדם של מוצרים מיובאים מורכב יותר. לפי פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981, סעיף 55ח (שנכנס לתוקף ב-30.12.2012), "לא ישווק אדם תמרוק שבתהליך ייצורו נערך ניסוי בבעלי-חיים, אם […] בתהליך הייצור של התמרוק היה ניתן לבצע את הבדיקות הנדרשות בחלופה מאושרת." הסייג הזה וכמה סייגים נוספים, הופכים את אכיפתו של האיסור לבלתי אפשרית, כמעט. אפילו עצם הציות לאיסור מסובך למדי. אמנם, הסעיף דוחק במשרד הבריאות – באופן מעט עמום – לעודד חלופות לניסויים בחיות.

מקורות

באיחוד האירופי: http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm
חוק צב"ח: http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/כללי/klali25.pdf
פקודת הרוקחים: http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Rokhut23.pdf


פורסם במקור: החברה הרב-מינית: אנשים, חיות אחרות ומה שביניהם (דף פייסבוק), 25.2.2016.
Share