הרצאות מצולמות


סיפורי חיות וצילומי מתות: הערות על סדרת "מבויתים" מאת איימי סטיין. אירוע זום. 18.12.2021.


על סנוניות וגריז: התעללות, ציד והדברה במסווה של הרתעה (בקישור: 01:17:00-00:53:15), הכנס הארצי לרווחת בעלי-חיים בישראל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בית דגן, 19.10.2021. תקציר בעבריתEnglish abstract.


חיות במדעי הרוח והחברה? איך המחקר מופנה נגדן ואיך להימנע מזה, אירוע זום, 17.10.2020.


הערכת תוכניות טיפול/שיקום דו-תכליתיות עם כלבים, יום עיון: טיפול הדדי – יש חיה כזאת! טיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים במודל של טיפול הדדי – מהלכה למעשה, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, 12.9.2019.


מדוע סימטריה אתית במערכת טיפולית המערבת חיות מחייבת מאמץ מוגבר לטובת החיות? ביום העיון: טיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים במודל של טיפול הדדי, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, 3.6.2018.


מצב השליטה בגוף החי כיום: ערכים אל-זמניים וטכנולוגיות ימי-הביניים, בפאנל: אם העידן הפוסט-אנושי כבר כאן מדוע זה מרגיש כמו ימי הביניים?, פסטיבל פרינט סקרין לאמנות ולתרבות דיגיטלית (17), סינמטק חולון, 23.6.2017.


הפסיכולוגיה והאידיאולוגיה של אכילת בשר כתופעות היסטוריות, ברב-שיח: הפרה שבחדר – הפסיכולוגיה של אכילת בשר, מרכז מן לביטחון ובטיחות מזון, אוניברסיטת תל-אביב, 27.3.2017.


אכילת מוצרים מן החי: סוגיה מוסרית משעממת במיוחד? ביום העיון: לאכול בעלי-חיים? יום עיון על אתיקה של אכילת בעלי-חיים ומוצרים מן החי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, 26.5.2016.


ביולוגיה של שימור הטבע: גישור בין טבע לחברה? ביום העיון: חושבים מחדש על חברה רב מינית: על ההכרה ביחסי אדם-חיה כיחסים חברתיים, התכנית למחשבה ביולוגית, האוניברסיטה הפתוחה, קמפוס רעננה, 29.4.2015.


הדרך אל העין: מיטש, רבע שעה על למעלה מיובל שנות יצירה, בערב העיון: בקשר למיטש: ערב עיון בעקבות יצירתו של מיטש בקר, גלריה רוטשילד אמנות, תל-אביב, 27.10.2016.


מונולוגים בפייסבוק

חמור רוכב על אדם? סמליות וממשות בקפריצ'ו 42 של פרנסיסקו גויה. הקלטה: 30.3.2019, עריכה: 1.10.2020. 

זכויות בעלי-חיים בחינוך הממוסד: תמונת מצב עתידית לאחר 15 שנות השתלמויות, פייסבוק, 23.10.2018.
https://www.facebook.com/ariel.tsovel/videos/10215667481013502/?lst=1036278883%3A1036278883%3A1555988358

השתלמות במכללת אורנים: הטמעת זכויות בעלי-חיים במסגרות חינוך, פייסבוק, 13.9.2018.
https://www.facebook.com/ariel.tsovel/videos/10215217126314916/?lst=1036278883%3A1036278883%3A1555988358

הערות על ההיסטוריה של הגישות המודרניות לחיות, פייסבוק, 30.8.2018. קישור למאמר הנדון בסרטון.

האם יש חיקויים מושלמים לבשר? פייסבוק, 17.8.2018 (עריכה וכתוביות: 17.4.2020).

Share