השפעת תנועת כלי-שיט על קינון ציפורים בירקון

נכתב על-ידי אריאל צֹבל עבור מפלגת הירוקים, 1999

תנועת כלי-שיט בירקון

תנועת כלי-השיט האינטנסיבית ביותר בירקון באזור תל-אביב-יפו ורמת-גן מתרחשת בין שבע טחנות לשפך. מרבית כלי-השיט הם סירות משוטים, ומרביתן אינן מתקרבות לאזור שבע טחנות. עם זאת, לעתים מגיעות סירות ממונעות ואופנועי-ים עד לסכר שבע טחנות. ממזרח לשבע טחנות אין תנועה של סירות משוטים, אך לעתים חודרים לשם כלי-שיט ניידים במיוחד: אופנועי-ים ורפסודות מאולתרות.

ציפורים המקננות בירקון

בירקון ועל גדותיו מקננים מינים רבים של ציפורים. רוב המינים הם ציפורי-שיר קטנות, אשר נמשכות לאזור הנחל בגלל הצמחייה הצפופה שבו, אולם תפוצתן אינה מוגבלת לאזורי מים (יוצאת הדופן העיקרית היא הצטיה (Cettia cetti), אך היא מקננת בעומק הסבך ואינה מושפעת באופן ישיר מתנועת כלי-שיט). ארבעה מינים מצויים, בינוניים בגודלם, נפגעים ישירות מתנועת כלי-שיט:

סופית (Gallinula chloropos): מקננת מזרחית לשבע טחנות, בקנים הקלועים מגבעולים, צפים על-פני המים או בנויים על עצים ושיחים נמוכים מעל למים. מוגבלת לחלוטין לבית-גידול זה, וחדירת סירות לקטע זה של הירקון, ובעיקר סירות ממונעות, תכחיד בקלות את הקינון שלה בירקון.

סיקסק (Vanellus spinosus): ניזון בשטחים פתוחים ולאו דווקא ליד מים, אך מקנן בסמיכות למים, מהרצועה הסמוכה לקו המים ועד לכמה עשרות מטרים מהם. בפארק הירקון מקנן הן ממזרח והן ממערב לשבע טחנות. הקן חשוף על הקרקע. הקנים הסמוכים לקו המים סובלים מאוד מהפרעת סירות, ומוצפים על-ידי הגלים שיוצרים כלי-שיט ממונעים.

לבן-חזה (Halcyon smyrensis): צד מזון הן במים והן בשדות ובחורשות דלילות, אולם תפוצת הקינון שלו באזור מתרכזת בירקון, משום שהוא מקנן בחורים שהוא חופר בקירות עפר, בגדות התלולות של הנחל. מקנן הן ממזרח והן ממערב לשבע טחנות, עם ריכוז ניכר של לבני-חזה ופרפורים עקודים בקטע שבין שבע טחנות לשפך נחל האיילון לירקון. שני המינים סובלים ביותר מנוכחות הסירות באזור זה. בריחה בהולה מן הקנים גורמת לעתים לנפילת ביצים מן הקן. סירות מנוע ואופנועי-ים יוצרים גלים גדולים, המגיעים לקנים הנמוכים.

פרפור עקוד (Ceryle rudis): צד מזון רק במים, ולכן תפוצתו מוגבלת יותר מזו של לבן החזה. הרגלי הקינון שלו ותפוצת הקינון דומים בפארק הירקון לאלו של לבן החזה, והוא סובל מהפרעות דומות.

מסקנות

תנועת כלי-שיט בירקון משפיעה באופן מכריע על קינון ציפורים בגדות הנחל. השפעתם של כלי-שיט ממונעים על הקינון עלולה להיות הרסנית באופן מיידי. בטווח הארוך, כלי-שיט ממונעים יכחידו את הסופיות ואת הפרפורים העקודים מאזור תל-אביב ורמת-גן אם תתאפשר תנועה סדירה שלהם בירקון. תנועה כזו תפחית באופן משמעותי גם את תפוצת לבני-החזה והסיקסקים באזור.

גם תנועה סדירה של סירות משוטים עלולה להכחיד את הסופיות, אם כי שלושת המינים האחרים מסתגלים, ככל הנראה, לתנועת הסירות עצמה, והם ניזוקים רק במקרים שבהם עולות סירות על הגדה או מתנגשות בה, וכן במקרים שיושבי הסירות מתנכלים לקינים במתכוון.

על מנת לעצור את הכחדת מינים אלה מאזור הירקון, יש אפוא לנקוט בצעדים הבאים:

  1. איסור על תנועת כלי-שיט ממונעים בכל חלקי הירקון, מתוך הקפדה על האכיפה ממזרח לשפך האיילון לירקון.
  2. הגבלת התנועה של סירות משוטים ממזרח לשפך הירקון לאיילון.
  3. איסור ואכיפה נגד תנועת כלי-שיט כלשהם ממזרח לשבע טחנות.
Share