חומר חדש

אריאל צבל, "חיות במדעי הרוח והחברה? איך המחקר מופנה נגדן ואיך להימנע מזה," אירוע זום, 17.10.2020.


אריאל צבל,  "כבוד בפינת החי? השלכות חינוכיות של מפגש תלמידים עם חיות שבויות," דברים 12 (אוקטובר 2019): 265-247.


אריאל צבל, "מדוע סימטריה אתית במערכת טיפולית המערבת חיות מחייבת מאמץ מוגבר לטובת החיות?" יום עיון: טיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים במודל של טיפול הדדי, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, 3.6.3018.


אריאל צבל, "בשר: מקור וחיקוי, אמת ובדיה," מארב 24 (סתיו 2018).

Ariel Tsovel, "Meat: Real and Fake, Truth and Fiction," Maarav 24 (Autumn 2018).


אריאל צבל, "חתולים, משוגעים ופועלים: לספר את סיפורם של מי שלא הותירו עדות היסטורית," בתוך העידן הפוסט־אנושי: בין פנטזיה לחיי נצח לבהלה קיומית, בעריכת: יוחאי עתריה ועמיחי שלו, הוצאת פרדס, 2016.
פרק 5 (עמ' 116-91).

Share