חושבים מחדש על חברה רב-מינית: על ההכרה ביחסי אדם-חיה כיחסים חברתיים

יום עיון: חושבים מחדש על חברה רב-מינית: על ההכרה ביחסי אדם-חיה כיחסים חברתיים. יום העיון אורגן על-ידי ד"ר אריאל צבל עבור תכנית המוסמך במחשבה הביולוגית, האוניברסיטה הפתוחה, קמפוס רעננה, והתקיים ב-29.4.2015.

עו"ד יוסי וולפסון, מהמשחטה לדוכן התביעה: כיצד משתנים דיני בעלי-החיים? https://www.youtube.com/watch?v=UiffyhMSmUQ&t=350s

ד"ר עדי ירון, מד"ר דוליטל לד"ר האוס: התפתחות הטיפולים בחיות מחמד בעשורים האחרונים https://www.youtube.com/watch?v=5vyeUu5eW_M&t=66s

תמר מרי, חיות בהבניה מתמדת: על ההבניה החברתית של חיית המעבדה https://www.youtube.com/watch?v=VLcZR1pGL4A&t=41s

ד"ר אריאל צבל, ביולוגיה של שימור הטבע: גישור בין טבע לחברה? https://www.youtube.com/watch?v=A-btNmyHIzo&t=1188s

דליק ווליניץ, חיות אדם: שינוי תפישתי ומוסרי במעשה תיאטרלי במסגרות הולכות ומתרחבות https://www.youtube.com/watch?v=7xxc3PKotds&t=525s

עוד על האירוע:

בתחומי מדע והגות שונים, בעלי-חיים נחשבים כמושא למחקר, להגות ולהבנה במונחים ביולוגיים וטכנולוגיים. גישה זו אופיינית לא רק למדעי החיים ולתחומים של ידע טכנולוגי כגון חקלאות, אלא גם למדעי הרוח, למדעי החברה ולאמנויות. בתחומים האחרונים, נוטים להתייחס לבעלי-חיים בעיקר לאחר ש"עובדו" והם נתפסים אפוא במונחים טכנולוגיים כגון מוצר, חומר גלם, הון, כלי תחבורה, כוח עבודה וכדומה, או שהם נתפסים בתור "סביבה" ביולוגית, וכן בתור סמלים לתכונות ולמצבים אנושיים. לעומת גישות דומיננטיות אלה, מתגבשת בעשורים האחרונים ההכרה שהיחסים שבין בני-אדם לשאר בעלי-החיים כוללים מרכיבים חברתיים מובהקים. הגישה הביקורתית החדשה מזהה בתפיסת בעלי-החיים כאובייקטים טכנולוגיים או ביולוגיים וכסמלים לעניינים אנושיים חלק ממנגנון חברתי של שליטה, ניצול וחפצון. הכרה זו מהווה רקע לקריאת תיגר על הנחות סמויות שעומדות בבסיס תחומי הדעת המסורתיים, ולהסגת גבול הדדית בין המחשבה הרוחנית והחברתית לבין המחשבה הביולוגית והטכנולוגית. יום העיון נועד לספק הצצה לדרכים חדשות אלה להבין את עולמנו.

Share