טומאה: הרע לכאורה

זה נראה הגיוני ופשוט: עוינות כלפי חיות מסוימות נוטה לעורר דמוניזציה שלהן ובעקבות זאת מחמירה האלימות נגדן. ראו מקרה "הזאב הרע," או "מתקפת החולדות" שהובטחה לנו בגוש דן. אבל לפעמים הדמוניזציה של חיות דווקא עוזרת להן. כך במקרה של חיות "טמאות."

בתרבות היהודית והמוסלמית, למשל, יש עוינות עצומה כלפי חזירים. לא סלידה מאכילת בשר גופם המת בלבד, אלא גם סלידה מהחיות בחייהן. המשמעות השלילית של תכונות חזיריות היא בנאליות תרבותית, כאשר רבות מהתכונות שנחשבות כחזיריות הן בעצם דמיוניות, ותוצרי הדמיון מחזקים את העוינות כלפי חזירים ממשיים.

עלון שהופץ בתחילת השנה בחדרה נגד גיוס בחורי ישיבה לצבא, נוטף שנאת חזירים (ולא רק חזירים, כמובן). האברך שנמלט בצדו השמאלי של העלון מציג את אחד הטיעונים הדתיים נגד חזירים: "'הדבר-האחר' שפושט טלפיו ואומר 'ראו כשר אני…'" כלומר, חזירים מציגים את עצמם ככשרים למאכל (בגלל מבנה רגליהם) אף על-פי שאינם כשרים (בגלל מבנה מערכת העיכול שלהם). חזירים, לפי התזה הזו, הם צבועים ושקרנים.

מדובר אפוא במקרה קיצוני של הדבקת תוכן דמיוני לחיות: חזירים מציגים במתכוון בפני צופיהם האנושיים את סימני כשרותם, הם משתוקקים להיאכל, והם גם ניחנו במידות מוסריות רעות. את התמונה הזו משלימה "החזרה" או "חזיריזציה" של בני-אדם, שמבוססת על אותן תכונות דמיוניות: אדם שדומה לחזיר הוא מי שניחן באותן מידות רעות שהדמיון הפרוע ייחס לחזירים.

מדובר אפוא במעגל של סלידה ושנאה, שמוביל ל…הצלת חזירים! סלידתם של יהודים דתיים (ומוסלמים דתיים) מחזירים אינה מובילה אותם לאלימות כלפיהם יותר מבני דתות אחרות ומחילונים. נהפוך הוא: הם פשוט מתרחקים מהחיות האלה, בעוד שנוצרים וחילונים מרשים לעצמם לבצע בחזירים מניפולציות גנטיות הרסניות, לכלוא אותם בתנאי צפיפות קיצוניים, להתעלל בהם במהלך הגידול ולהרוג אותם בגיל צעיר.

התוצאה המפתיעה, של עוינות כלפי חיות שמובילה להגנה עליהן (לפחות באופן יחסי לתרבויות שאין בהן עוינות כזו) מעידה על כך שהקשר בין אמונות על חיות ודימויי חיות לבין היחס כלפיהן הלכה למעשה הוא כמעט שרירותי. עד כדי כך המחשבות היומיומיות שלנו על חיות מנותקות מהמציאות.

לקריאת רקע

מירית גולן, "פאשקוויל: חייל צה"ל עם ראש חזיר," mynet חדרה, 4.2.2015.
מנדי קמינקר, "החזיר ביהדות: סיפור של סלידה עמוקה עם עתיד מבטיח," בית חב"ד.
אהרון מוס, "חזיר לא כשר," בית חב"ד.
אריאל צבל, "תעשיית החזירים," זכויות בעלי-חיים השבוע 175-171, אוקטובר-נובמבר 2004.


פורסם במקור: החברה הרב-מינית: אנשים, חיות אחרות ומה שביניהם (דף פייסבוק), 4.12.2015.

Share