יותר חיות מתות השנה

על רקע התחושה שהטבעונות בישראל ובמדינות אחרות מרחיבה את תפוצתה עולה השאלה, האם העולם הופך למקום פחות גרוע עבור חיות? התשובה שלילית.

האתר החקלאי The Poultry Site פרסם לפני ימים אחדים סיכום לפי נתוני האו"ם בנושא ייצור בשר יונקים ועופות והסחר בו בעולם בשנים 2014, 2015 והערכה לשנה הנוכחית. היקף הייצור של בשר בקר וחזירים עבר תנודות ללא מגמת שינוי מובהקת, ואילו היקף הייצור של בשר כבשים ועופות עלה בהתמדה. השינוי הגדול ביותר הוא בהיקף הייצור של בשר עופות, שצפוי לעלות בין שנת 2014 לשנה הנוכחית ב-4.7%. ההערכה הזו מתייחסת למשקל הבשר. מכיוון שעופות קלים הרבה יותר מבקר, חזירים וצאן, העלייה במספר החיות בתעשייה גדולה אפוא עוד יותר. יש לציין, שהגידול בהיקף הייצור ניכר לא רק במדינות שעוברות שינויים מהירים ובכלל זה שינויי תפריט, אלא גם באירופה ובצפון אמריקה.

כמובן, בני-האדם מתרבים ולכן מספר הקורבנות בתעשיית הבשר צפוי לעלות גם אם היקף צריכת הבשר לנפש נותר יציב או אף מצטמק במקצת. אך בפועל התמונה מסובכת יותר. בין 2014 ל-2016 צפויה אוכלוסיית בני-האדם בעולם לעלות ב-2.6%, להערכת האו"ם. זוהי עלייה תלולה יותר מהעלייה במשקל הבשר הנאכל, כלומר, צריכת הבשר הכללית לנפש נמצאת בירידה. אולם משקל העופות שבשרם נצרך גדל מהר יותר מגידול האוכלוסייה. כלומר, היקף צריכת בשר העופות לנפש נמצא בעלייה.

מקור

"Global Poultry Trends: Poultry to Boost Global Meat Market Share Above 36 Per Cent," The Poultry Site, 19.7.2016.

פורסם במקור: החברה הרב-מינית: אנשים, חיות אחרות ומה שביניהם (דף פייסבוק), 20.7.2016.

Share