כתב-עת חדש על רגשות בעלי-חיים

רגשותיו של הזולת הם אולי המרכיב החשוב ביותר בשיקולים העובדתיים שיש לקחת בחשבון כאשר בוחנים מהי ההתנהגות הראויה כלפיו. המדע מתקשה לחקור רגשות, והתעלמותו המיוחדת מרגשות של חיות היא תופעה מוכרת וידועה לשמצה. בשנות ה-60 של המאה הקודמת, כאשר הופיעו ניצניה של חקיקה שיטתית למזעור סבלן של חיות במערכות ניצול ממוסדות, פנו המחוקקים לחוות-דעתם המקצועית של מדענים, שהתקשו לספק את הסחורה. המחקרים הנדירים על רגשות של חיות פוזרו בכתבי-עת המתמחים בתחומים אחרים שבאופן מסורתי מתעלמים מרגשות: אתולוגיה, אתולוגיה קוגניטיבית, רפואה וטרינרית וכדומה. אפילו מדע רווחת בעלי-החיים, שנוסד בעיקר כדי לייעץ למחוקקים, מקדיש מקום מצומצם מאוד לרגשותיהן של חיות.

על רקע זה נוסד בתחילת השנה (2016) "חישוניות (sentience) בעלי-חיים: כתב-עת בין-תחומי לרגשות בעלי-חיים." אין זה מפתיע שהדחיפה לייסודו של כתב-העת הזה באה מארגון להגנה על חיות, אך העובדה שהארגון לקח על עצמו גם את הפקת כתב-העת היא תקדים מרשים. HSUS (האגודה ההומאנית של ארצות-הברית), ארגון ההגנה על חיות הגדול בעולם, זיהה את המחסור בידע מדעי על רגשות של חיות והקים את "המוסד למדע ולמדיניות של האגודה ההומאנית" שמפעיל את כתב-העת בעזרת סוללה של מומחים, כמקובל בכתבי-עת מדעיים.

מתוך הצהרת המטרות של כתב-העת:

"מטרתו של "חישוניות בעלי-חיים" היא למשוך תשומת-לב מלומדת ליכולתן של חיות לא-אנושיות להרגיש, ולקווי הדמיון וההבדלים שבין מינים ביולוגיים בכל הנוגע ליכולתם להרגיש. תחושות ותפיסות, ובכלל זה כאב והנאה והמגוון הגדול של רגשות, הם מרכיבים מרכזיים באיכות החיים של האורגניזם המרגיש. בעקבות הגידול המהיר במחקר על מצבים מנטליים בבני-אדם ובחיות לא-אנושיות כאחד, קיים צורך בכתב-עת המוקדש במיוחד לחישוניות בכל מיני החיות. בהתאם לכך, טווח הנושאים של "חישוניות בעלי-חיים" הוא נרחב. הגשת מאמרים רצויה מתחומים המשתרעים על פני המדעים הפיזיקליים, הביולוגיים והחברתיים, מדעי הרוח ואף מעבר לכך, כולל טכנולוגיה, האמנויות ומדיניות ציבורית. נקודת-המבט עשויה להיות פיזיולוגית, פסיכולוגית, התנהגותית, קוגניטיבית, אתולוגית, אקולוגית, וטרינרית, פילוסופית, אתית, משפטית, פוליטית או מעשית.

"חקירה מלומדת אינה צומחת או משגשגת במנותק מהשלכותיה המעשיות. יצירת גשרים בין מדע לתמיכה במדיניות, מקבלת מקום גבוה יותר ויותר בסדר העדיפויות של האקדמיה, במיוחד בכל הנוגע לרגשות ולרווחה — בבני-אדם כמו גם בחיות לא-אנושיות. הבנתנו את רגשותיהם של יצורים אחרים שעמם אנו חולקים את כוכב-הלכת, תורמת לנו ידע ומחזקת את מערכת היחסים המתפתחת עמם. מסיבה זו, מאמרים המתפרסמים ב"חישוניות בעלי-חיים" מעודדים גם דיון בדרכים שבהן ניתן ליישם את הממצאים לקידום מדיניות ופעולה מעשית. ביקורת עמיתים פתוחה רצויה לכל המאמרים."

לאתר כתב-העת (גישה חופשית למאמרים)


פורסם במקור: החברה הרב-מינית: אנשים, חיות אחרות ומה שביניהם (דף פייסבוק), 14.6.2016.

Share