מדוע סימטריה אתית במערכת טיפולית המערבת חיות מחייבת מאמץ מוגבר לטובת החיות?

אריאל צבל, "מדוע סימטריה אתית במערכת טיפולית המערבת חיות מחייבת מאמץ מוגבר לטובת החיות?" יום עיון: טיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים במודל של טיפול הדדי, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, 3.6.2018.

מצגת

לצפייה במצגת יש לפנות למחבר.

תקציר

"סימטריה אתית" מתקיימת כשכל הצדדים המעורבים במצב העומד לשיקול מוסרי נתפסים כישויות חברתיות או כתכליות פעילות בפני עצמן, וכשכולם גם זוכים להתחשבות במידה דומה, ללא אפליה. לא קל לקיים סימטריה אתית; כוונות טובות, קורסים באתיקה מקצועית, ניסוח קודים אתיים וכן הלאה אינם מבטיחים סימטריה אתית, ולא פעם הם מסתירים עיוורון מוסרי ואפליה או אף מנחילים ומעודדים הטיה נגד אחד הצדדים. המכשולים להשגת סימטריה אתית מתחלקים לשלוש קבוצות:

א. הטיה נגד רחוקים ושונים מאתנו: פערים ביולוגיים ותרבותיים נוטים להניב הטיה במוטיבציה המוסרית, בידע הרלוונטי לשיקול מוסרי ובשיקול המוסרי עצמו. אמצעים אפשריים נגד הטיה כזו, במיוחד כשהיא מתקיימת נגד חיות, כוללים השקעה מוגברת ומפלה לטובת החיות: למידה עיונית עליהן, שהייה חברתית משותפת איתן וביקורת עצמית.

ב. התעלמות מעוולות ממוסדות: התעסקות במצבים מקומיים הכרוכים בקונפליקט מוסרי מקשה להביא בחשבון עוולות שאינן ניכרות בהקשר המקומי, כגון גורם שסולק ממקומו לצורך פעילות המוסד, עוול שנעשה בעבר לאחד הצדדים, עוול המתקיים בקביעות ועוול הנחשב כפעילות הכרחית לקיומו של המוסד. אמצעים אפשריים נגד הטיה כזו, במיוחד כשהיא מתקיימת נגד חיות, כוללים שיפוט מוסרי של המוסד בכללותו, ותכנון חיים מוסריים בכללותם ומחוץ להקשר המידי של הקונפליקט המוסרי הגלוי (כגון פעילות לטובת חיות שאינה קשורה במישרין בנסיבות הפסיכותרפיה).

ג. הטיה נגד מוחלשים: קשה לחשוב ללא הטיה על קורבנות השליטה והניצול שלנו, על עצמנו כשולטים וכמנצלים, ועל מצב חברתי שאיננו מודעים היטב ליחסי הכוחות השוררים בו. אמצעים אפשריים נגד הטיה כזו, במיוחד כשהיא מתקיימת נגד חיות, כוללים מיפוי של יחסי הכוחות בין כל השחקנים במערכת חברתית נתונה וסיכום כלל ההשפעות ההדדיות ביניהם; הקבלה והנגדה בין המערכת שעל הפרק ומערכות דומות שיש עליהן עמדות מגובשות יותר (כגון הקבלה בין טיפול בעזרת בעלי-חיים לניצול "חיות עבודה", להחזקת "חיות מחמד" ולניצול חיות למטרות בידוריות); ואפליה מתקנת בהשקעת המשאבים (שוב, פעילות לטובת חיות שאינה קשורה במישרין בנסיבות הפסיכותרפיה).

לסיכום, בנסיבות טיפוליות, החתירה המבטיחה ביותר לסימטריה אתית עוברת בהשקעה מוגברת בטובת החיות, עד כדי הרחבת מטרותיו של המקצוע ושינוי שגרת הפעילות המקצועית.

Share