סירחון קטלני: אמוניה בלולים

אמוניה (NH3) היא גז רעיל שנוצר במהלך התפרקותם של חומרים אורגניים, כגון הפרשות. במשקים חקלאיים, ובמיוחד בלולים ובבריכות דגים, החיות שוהות כל חייהן בתוך הפרשותיהן המצטברות ולכן הן חשופות לזיהום אמוניה קשה במיוחד. בדצמבר 2001 פרסמו אריאל צבל וחגי כהן ב'זכויות בעלי-חיים השבוע' מאמר על האמוניה בלולים, שנותר אקטואלי:

"בעוד הלולנים מוזהרים בחומרה מפני השפעת האמוניה עליהם, הניכרת כבר לאחר דקות של חשיפה, העופות נותרים כלואים באוויר המזוהם ללא הגנה, במשך חודשים ואף שנים. אם לא די בכך, הם פגיעים יותר מיונקים (וכמובן מבני-אדם בכלל זה) לנזקי האמוניה. ריאותיהם פועלות בקצב מוגבר ושטח הפנים של מערכת הנשימה שלהם גדול יותר מזה של יונקים בגודל דומה, ולכן הם סופגים אמוניה רבה יותר בהשוואה לבני-אדם בתנאים דומים. חשיפה ממושכת לאמוניה גורמת שינויים משמעותיים במבנה הבסיסי של הריאות ושל קנה הנשימה. אחד מן הנזקים הוא חיסול של הקרומים הריסיים – השערות הזעירות שמצפות את מערכת הנשימה, מחלל האף ועד לריאות. תפקידן של שערות אלה הוא למנוע חדירת חלקיקים וגורמי מחלות שונים לתוך מערכת הנשימה, והפגיעה בהם חושפת את העוף למחלות ולמצוקות נשימה רבות.

חשיפה לאמוניה בשיעור מסוים (25 חלקיקים למיליון, 25ppm), הנחשב מסוכן לבני-אדם השוהים זמן רב מדי בלול, גורמת לעופות מחלות במערכת הנשימה, רגישות יתרה לווירוסים והאטה בגדילה. אך גם ריכוזי אמוניה המגיעים לחמישית מכך – כאלה שאין אדם חש בהם – נמצאו גורמים נזק לקרומי מערכת הנשימה של העוף והופכים אותו פגיע יותר למחלות נשימה. ואמנם, רבים מבין התרנגולים המנוצלים בתעשיית הבשר סובלים ממצוקות נשימה ממושכות ומ'הרעלת אמוניה'. "

למאמר המלא באתר אנונימוס

מאז שנכתבו דברים אלה, נחקק באיחוד האירופי חוק שמתייחס מפורשות לריכוזי האמוניה המותרים בלולים של תעשיית הבשר (Council Directive 2007/43/CE). לפי החוק (נספח II, סעיף 3(a)) בעלי הלולים חייבים להבטיח שריכוז האמוניה בגובה ראשיהם של העופות בלול לא יעלה על 20ppm וריכוז הפחמן הדו-חמצני לא יעלה על 3,000ppm. אלה הם כמובן ערכי זיהום גבוהים מאוד, וממילא אכיפת ההגבלה כמעט בלתי אפשרית כי היא מחייבת ניטור בזמן אמת על-ידי הרשויות. מצד אחר, ניטור האמוניה בזמן אמת על-ידי לולנים המצייתים לחוק הוא משימה אפשרית. חיישני אמוניה הומצאו כבר לפני עשרות שנים, אם כי החידושים הטכנולוגיים התכופים בתחום זה מעידים על כך שיעילותם של מכשירי הניטור עדיין מוגבלת.


פורסם במקור: החברה הרב-מינית: אנשים, חיות אחרות ומה שביניהם (דף פייסבוק), 6.5.2016.

מקורות שלא צוינו בפוסט

פטנטים

חיישן אמוניה מ-1965 US3503711A
חיישן אמוניה מ-1968 US3528780A
חיישן אמוניה מ-1981 US4350660A
מתקן לניטור רמת אמוניה מ-1989 US5057436A
מתקן ממוחשב לדגימה וניתוח אונליין של גזים רעילים במשקים מ-2010 CN101900716A
מתקן בקרת אקלים כולל אמוניה מ-2013 CN203643822U
מתקן ממוחשב לאיתור אמוניה בדירים מ-2014 CN204116911U
מתקן ממוחשב לניטור גזים במשק, שולח מידע למחשב ביתי, מ-2015 CN205038459U

"New Ammonia-Oxygen Monitoring System Developed for Poultry Houses," The Poultry Site, 21.7.2015.

Poultry & Concentrated Animal Feeding Operations (CAFOs), Pacific Sentry LLC.

Share