בחירת התכנים ועריכתם

אתר זה מאחסן תכנים (כמעט כולם טקסטים) שיצרתי מאז שנות ה-90 ועד להווה, חלקם התפרסמו על במות ציבוריות, חלקם נועדו לקבוצות נמענים מוגדרות וחלקם פרטיים. האתר מאפשר לי – ולכן גם לכל המשתמשים בו – התמצאות נוחה בעבודתי הודות לסיווגה במערכת מיון אחת והצגתה במגוון מצומצם של פורמטים. מובן מאליו שרמת החומר אינה אחידה, ומי שמתעניין במיטב כתיבתי עשוי להסתפק בספרי העומד להתפרסם בקרוב, במאמרים שפרסמתי בכתבי-עת אקדמיים ובספרים, ובעבודת הדוקטורט שלי. אומנם לדעתי כמה מן הטקסטים שלא עברו שיפוט ועריכה מצד גורם חיצוני אינם נופלים באיכותם מאלה שעברו שיפוט ועריכה, אך איני יכול לספק למשתמש באתר דירוג של איכות בין הטקסטים השונים.

אלה הם השיקולים בבחירת התכנים שנכללו באתר:

 1. לתוכן יש ערך עיוני כלשהו. כוונתי לידע ולרעיונות שאינם נחלת הכלל ואינם מובנים מאליהם. לעיתים קרובות כללתי באתר ידע ורעיונות שהעתקתי או סיכמתי מתוך מקורות אחרים, בתנאי: שיש בהעתקה/הסיכום תוספת מקורית; שאופן הצגת החומר מקורי; או שהמקורות להעתקה/הסיכום מוכרים למעטים בלבד.
 2. התוכן ברמת עיבוד גבוהה. באתר מוצגים רק תכנים במצב מעובד: ללא טיוטות, ללא הערות עריכה בגוף הטקסט, ללא נספחים שגזרתי והדבקתי ממקורות אחרים וכיו"ב.
 3.  זהו המיטב שיצרתי בסוגו. נוסף על מיטב הטקסטים שיצרתי, כללתי באתר גם טקסטים רבים שאינם מגובשים ומעובדים ברמה הגבוהה ביותר שאני מסוגל לה, בתנאי: א) שמעולם לא עיבדתי תכנים כאלה באופן יסודי יותר (כגון רבים מן המאמרים שכתבתי עבור עמותת אנונימוס ודף החברה הרב-מינית); ב) במקרה שיצרתי עיבוד שונה מאוד ומתקדם יותר של התכנים האלה, אך הטקסט הקיים מייצג את רמת העיבוד המיטבית שהצלחתי להשיג בשלב מסוים בהתפתחותי (כגון רבות מהרצאותיי המוקדמות ועבודותיי הלימודיות).

ואלה הם השיקולים בהשמטת תכנים מהאתר:

 1. תכתובת טכנית. כמעט כל ההתכתבות המקצועית שהשתתפתי בה היא חסרת ערך עיוני. עם זאת, יש באתר פריטים שהם למעשה סיכום, דו"ח, תוכנית, רעיון מגובש וכדומה, אף-על-פי שהם ערוכים במתכונת של מכתב, דואל או פוסט.
 2. תכנים פרטיים. במהלך עבודתי באנונימוס (עמותת אנונימוס לזכויות בעלי-חיים, כיום אנימלס) בין השנים 2014-1999 ובתקשורת שקיימתי עם גופים אחרים ועם אנשים פרטיים יצרתי טקסטים בעלי ערך עיוני במסגרת תכתובת פנימית, אשר פרסומה באתר עלול להזיק לגופים או לפגוע בפרטיותם של אנשים.
 3. עבודות צוות. במהלך עבודתי באנונימוס חברתי לאנשי צוות רבים ביצירת תכנים בעלי ערך עיוני. רוב הגרסאות האחרונות (המוכנות לדפוס) של התכנים האלה אינן מצויות בידי ולעיתים גם לא ידועה לי זהותם של שותפים מרכזיים במלאכה. מדובר ברוב העלונים המודפסים ובתכנים אחרים שהייתי יוצר ראשי, יוצר-שותף או עורך שלהם.
 4. תכנים שבכוונתי לפרסם במקום אחר. מצגות שעדיין מסייעות לי בפרנסתי וטיוטות מתקדמות שבכוונתי לעבד ולפרסם כמאמר או כספר.
 5. תמונות שאינן חיוניות לטקסט. מאמרים שנועדו לאינטרנט פורסמו על במות המושכות קהל באמצעים חזותיים, בהנחה שהטקסט לבדו אינו מושך דיו. לכן שולבו בחלק מהמאמרים תמונות שאינן חיוניות להבנת הטקסט. את המאמרים האלה שעתקתי באתר ללא התמונות.
 6. תמונות שאיני בטוח במעמדן כקניין רוחני. רבים ממאמריי שפורסמו באינטרנט ומצגות רבות שהקרנתי בהרצאות מלווים בתמונות. את המאמרים שעתקתי באתר שלי תוך השמטת רוב התמונות ואת המצגות השמטתי כליל, משום שאיני בטוח שהצגתן של תמונות אלה באתר מותרת. אין בכך כדי לרמוז שהופרו זכויות היוצרים באותם מקורות, אך במקרה של ספק העדפתי להשמיט את התמונה מהטקסט באתר שלי ולוותר על המצגת. תמונות רבות ששעתקתי באתר צולמו על-ידי צוות אנונימוס, וכיוון שאנונימוס אינה שומרת על זכויות יוצרים, השתמשתי בהן. באופן דומה השתמשתי גם בתמונות אחרות שככל הידוע לי מותרות לשימוש ללא אישור פרטני מיוצריהן.
 7. טקסטים בכתבי-עת, בעיתונים מקוונים ובאתרי אינטרנט. הסתפקתי בציון הפרטים הביבליוגרפיים ובקישור לארכיון של כתב-העת, העיתון או האתר.

רבים מן התכנים שבאתר כוללים תיקונים לעומת המקור שצוין, לפי הכללים הבאים:

 1. התכנים מתוקנים במידת האפשר. איני מייחס חשיבות רבה להצגת גרסתו המקורית של תוכן שיצרתי ואף לא לשמירתה. כל עוד אני מזהה בתוכן נקודות לשיפור ויש לי פנאי וסבלנות להשקיע בכך, התוכן יעבור תיקונים, אפילו שנים רבות לאחר יצירתו המקורית. התיקונים כוללים בדרך-כלל עריכה לשונית, שינויי נוסח המחדדים את הרעיון המופיע במקור, תיקוני נוסח המציגים ביתר זהירות קביעות שאינן מבוססות היטב במקור, תיקון טעויות עובדתיות גסות ושיפור הסדר בין קטעים המופיעים במקור.
 2. יש מרכיבים שאיני מתקן. איני נוהג לתקן טענות שאינן מקובלות עליי עוד בעת העריכה (כלומר, איני מסכים עוד עם רבות מן הטענות המובעות בטקסטים שכתבתי). אני נוהג להשאיר גם מרכיבים סגנוניים שאפיינו את עבודתי בעבר ואינם מקובלים עליי עוד, בתנאי שאיני מזהה בהם שגיאות לשוניות גסות.
 3. פרסומים חיצוניים ללא עריכה. טקסטים שפורסמו על במות חיצוניות שאינן מאפשרות לי התערבות מוצגים כפי שפורסמו במקור.
 4. פרסומים חיצוניים עם עריכה. בטקסטים שפורסמו על במות חיצוניות המאפשרות לי התערבות, כמו אתר אנונימוס ודף החברה הרב-מינית בפייסבוק, עשיתי בדרך-כלל תיקוני עריכה קלים (בעיקר עריכה לשונית) באותה במה חיצונית כשהכנתי את הרשומה הביבליוגרפית ואת הקישור למקור באתר זה (ממילא עשיתי תיקונים רבים כאלה במשך השנים, באופן אקראי). תאריך הפרסום המופיע ברשומה הביבליוגרפית מתייחס אפוא לגרסה המקורית שלפני התיקונים ולא לגרסה שאפשר לקרוא בקישורים כיום. בדרך-כלל לא ציינתי את תאריך העריכה, אלא אם תיקוני העריכה משמעותיים (תוספת מידע, שינוי מידע, שינוי רעיון וכדומה).
 5. טקסטים שלא פורסמו. טקסטים שלא פורסמו על שום במה חיצונית ויש בידי עותק אלקטרוני שלהם עברו טיפול דומה לזה שבסעיף 4. אם אין בידי עותק אלקטרוני אלא עותק מודפס בלבד, כללתי באתר סריקה של העותק המודפס ללא תיקוני עריכה.
Share