רוח וצלצולים בעקומת הפעמון: מדוע מסרים קיצוניים משתבשים ואיך אפשר אחרת?

תקציר: לעמדת קצה ("קיצונית", "רדיקלית") אין שום קשר מיוחד לאמת או לצדק. כל ייחודה טמון במיקום שלה ביחס לשאר העמדות המקובלות בציבור באותו נושא. מיקום זה מבטיח שרוב הציבור אינו שותף לה, שקיימות עמדות הפוכות המתחרות על הסכמת הציבור, ושמסרים המביעים עמדת קצה אחת עלולים להתקבל בציבור במשמעות הפוכה. מזעור ההתנגדות למסר מחייב להכיר בהשלכות שיש למיקומו בקצה קשת העמדות על אופן הפענוח שלו בקרב רוב הציבור, לפעול להקלת הלחץ החברתי שגורם המיקום בקצה, ולהסוות ככל האפשר את חריגותו.

עוד על האירוע

Share