איך לשפר את מצבה של חיה שבויה? מיזם מונחה

תוכנית קורס לשנה א' (תש"ף) בתוכנית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים, קמ"ה, המכללה האקדמית לחינוך אורנים. בהנחיית ד"ר אריאל צבל. (תוכנית הקורס מוצגת כאן כפי שתוכנן מראש, ללא השינויים שבוצעו בתוכנית הלכה למעשה).

תקציר

רצון טוב כלפי החיות הוא תנאי הכרחי לכל עבודה עם חיות המוחזקות בשבי, אך לא די ברצון טוב. המפגש עם החיות, ובפרט כשמדובר בעבודה במכלאה שמוחזקות בה חיות רבות, עלול להיות חוויה מבלבלת מאוד: קשה לדעת איך להתנהג בסביבתן, מה לנסות לראות ולשמוע, מה לשאול את צוות המקום, איזה מידע יש לאתר במקורות חיצוניים, על אילו מקורות מידע אפשר להסתמך ועל אילו כדאי לוותר, למי לפנות ואיך לפנות בניסיון ליצור שיתוף פעולה, איזו התערבות עשויה להיטיב עם החיה וממה כדאי להיזהר – ואיך לרתום את כל הנתונים המקוטעים האלה ולעבד אותם לכדי תוכנית מעשית שתחולל שיפור של ממש במצבן של חיות כלואות. הקורס נועד לעשות סדר בבלגן וללוות את התלמידות/ים – החל בביקוריהן העצמאיים הראשונים במכלאה ועד להגשמת תוכנית לשיפור במצבה של חיה כלואה אחת או קבוצת חיות קטנה. הליווי נעשה מרחוק, בעזרת מטלות בית שבועיות המפרקות את המיזם כולו לחלקים קטנים שנוח להשלימם ולחברם לקראת סוף הקורס לתוכנית עבודה אחת.

מטרות הקורס

 • ליווי והנחיה בשאלות העוסקות ברווחת בעלי-חיים, בעקבות ביקוריהן השבועיים של התלמידות במכלאה (מקלט חיות, כלבייה, פינת חי וכד').
 • גיבוש הליכים מסודרים לאיסוף מידע על רווחת החיות במפגש הממשי איתן בתוך סביבת שבי חדשה ומורכבת.
 • גיבוש הליכים מסודרים של חקירה עיונית הנחוצה לשיפור מצבן של חיות בתוך סביבת שבי מורכבת.
 • גיבוש הליכים מסודרים בתכנון התערבות שמטרתה לשפר את מצבן של חיות בסביבת שבי מורכבת.
 • שיפור מצבה של חיה שבויה או של קבוצת חיות קטנה.

נושאי הלימוד

 1. מפגש עם גל חכים: היכרות עם מודל הטיפול ההדדי.
 2. היכרות עם מטרות הקורס ועם מטלותיו.
 3. חשיבה אוטופית ומיפוי בעיות ברווחת בעלי-חיים.
 4. מפגש עם ג'ניפר איזיקסון פרח (משק חי קיבוץ בית השיטה).
 5. איסוף מידע בתקשורת קרובה; מפגש עם נועם רודיך (עמותת פעמוני רוח).
 6. איסוף מידע בתצפית מרחוק.
 7. איסוף מידע על ניהול המכלאה.
 8. מפגש עם גילה ברוקס, מדריכה ארצית וממונה על פינות חי במשרד החינוך.
 9. מידע פופולרי על החזקת חיות בשבי.
 10. מידע מדעי על החזקת חיות בשבי; הצגת טיוטות.
 11. עירוב גורמים חיצוניים לטובת החיות שבמכלאה; מפגש עם רותם תדמור (מיזם בפינת חי); הצגת טיוטות.
 12. כתיבת תוכנית עבודה למיזם; הצגת טיוטות.
 13. קביעת מדדים להערכת מיזם; הצגת טיוטות.

דרכי הוראה

הקורס כולל ביקורים עצמאיים במכלאה, ביצוע מטלות בית בכתב, דיונים כיתתיים על המטלות שהוגשו ועל שאלות שעלו במהלך הביקורים במכלאות, הצגת עקרונות תכנון מיזם לשיפור מצבן של חיות שבויות (בידי המרצה), הצגת טיוטה של המיזם בפני הכיתה (בידי התלמידות), הצגת מיזמים שנעשו לשיפור מצבן של חיות שבויות (בידי אורחות).

דרישות הקורס

 • נוכחות חובה ב-10 שיעורים לפחות (נוכחות בשיעור תיחשב כנוכחות רציפה בכיתה בכל השיעור כפי שנקבע במערכת: 19:15-17:45).
 • ביקורים עצמאיים במכלאה (מקלט חיות, פינת חי, כלבייה וכו') שהתלמידה שובצה אליה מבעוד מועד במסגרת התוכנית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים. יש להגיע ל-9 ביקורים לפחות.
 • מטלות בית שבועיות. החל מן השיעור השני (14.11.2019) מוטלת בכל שבוע מטלה נקודתית בהיקף קטן, המחייבת מענה בכתב (כל מטלת בית במהלך הסמסטר עוסקת בהיבט נקודתי של מטלת סיום הקורס, ולכן המענה על מטלות הבית הוא תשתית למטלת הסיום). מטלת הבית תוגש דרך מודל עד השעה 12:00 ביום ד' שלפני המפגש העוסק בה. יש לעשות 7 מטלות לפחות. מטלה שהוגשה עד השעה 12:00 ביום ב' שלפני המפגש העוסק בה (כלומר כ-3 ימים לפני השיעור) תקבל מענה אישי בכתב. המטלות שיצטברו עד מועד ההגשה הסופי של המטלה ייענו בהתאם לאפשרויות העומדות בפני המרצה באותו שבוע.
 • מטלות סיום הקורס: הגשת תוכנית לשיפור מצבה של חיה שבויה (או של כמה חיות במכלאה), ביצוע התוכנית שהוגשה ודיווח עליה. לגבי עבודה בזוגות, ראו פירוט על מטלות הסיום.
 • לוח-הזמנים להגשת מטלות סיום הקורס:
  • הגשת טיוטת תוכנית: עד היום שלפני שיעור 11 ב-12:00.
  • הגשת תוכנית סופית: עד 15.2.2020 (כשבועיים לאחר תום סמסטר א').
  • דיווח על ביצוע התוכנית: עד תום חופשת סמסטר א' (7.3.2020). תיתכן הארכה במועד הדיווח, בהתאם לאופי התוכנית ובכפוף לאישור המרצה; בקשה מנומקת להארכת מועד הדיווח יש לשלוח אל המרצה בכתב עד 1.3.2010.

הערכת הסטודנטים

 • נוכחות ב-10 שיעורים לפחות.
 • מטלות בית בכתב (אישי) 35%.
 • השתתפות פעילה בשיעורים, לרבות הצגת התוכנית (אישי) 30%.
 • התוכנית בכתב (אישי או זוגי) 35%.
 • ביצוע התוכנית ודיווח בכתב (אישי או זוגי) לא חובה; עד 10 נקודות בונוס.
Share