"חיות מעצבים" וייצוגן בתרבות

מניפולציות ביולוגיות ביצורים חיים נתפסות בתרבות הפופולרית ובאמנויות כתחום של טכנולוגיות מתקדמות ביותר. מאחורי תדמית זו עומדת אידיאולוגיה פרו-מדעית-טכנולוגית המזהה במניפולציות הביולוגיות את ניצחונו של נזר הבריאה על הטבע והבטחה לעולם חדש אמיץ. זאת לצד חרדה מתונה מפני היבריס, פרנקנשטיין וקטסטרופה, ותוך דיון אתי על עולמות בדיוניים.

במציאות, לעומת זאת, אנו מוקפים ממילא בבעלי-חיים (כמו גם בצמחים) שעברו מניפולציות ביולוגיות מרחיקות-לכת. למניפולציות אלה יש היסטוריה של למעלה מ-10,000 שנה. במאה ה-18 הן החלו להתגבש לכלל מקצוע בפני עצמו, שבמרכזו עומדת "השבחה" של בעלי-חיים, דהיינו עיצוב תכונותיהם התורשתיות באמצעות ברירה מלאכותית. זירתן המרכזית של מניפולציות אלה, גם כיום, איננה מעבדות היי-טק סטריליות אלא משקים חקלאיים מטונפים, ומטרתן אינה ריפוי מחלות, בריאת יצורי-על וכיוצא באלה חידושים, אלא עיוות גופן של חיות כדי להפיק מהן תוצרת חקלאית רווחית במיוחד. "חיות מעצבים" הן אפוא תוצר של פרקטיקה חקלאית ותיקה, שאמנם משתכללת בהדרגה בשיטותיה תוך היצמדות לקדמת המדע והטכנולוגיה, אך אינה משתנה במטרותיה. המהפכה החברתית-טכנולוגית שנושאות המניפולציות הביולוגיות כבר מצויה מזמן בעיצומה. אין תחום שהיא בולטת בו יותר מאשר בתעשיית העופות לבשר: מאז שנות ה-40 של המאה ה-20, עברה הביולוגיה של תרנגולי הבית שינויים קיצוניים, עד שבמידה רבה מדובר כיום ביצורים "מלאכותיים". רווחיותם של יצורים אלה נשענת על עיוותים אנטומיים ומטבוליים שמשמעותם נכות מלידה, והיקף "ייצורם" גדל עד למספרים אסטרונומיים, במחירי רצפה.

מדובר במהפכה אדירה, ואף על-פי כן היא מודרת מכל שיח שהוא מלבד שיח טכני צר. השינוי ההיסטורי באופי היחסים החברתיים שבין אנשים ובין חיות אינו מטריד את המחשבה התרבותית אלא מסופח לתחומי הטכנולוגיה הבנאלית: כשם שאיננו יודעים ואיננו סקרנים לדעת מהו מתג חשמל מן הסוג שכולנו מפעילים עשרות פעמים ביום, כך איננו יודעים ואיננו סקרנים לדעת מהו שניצל. מבחינה תרבותית, עשרות מיליארדי בעלי-חיים הם לא יותר ממוצרים סינתטיים זולים ומשעממים.

התייחסות אחרת לנושא זה – באמנות, למשל – מהווה אתגר כפול. מצד אחד, נחוצה הכרה בתפקוד האידיאולוגי של הערצת החדשנות שמגלמות מניפולציות ביולוגיות; ומצד אחר, נחוצה הכרה בעניין החברתי והמוסרי שטמון בטכנולוגיה החקלאית הבנאלית. זהו אתגר גדול, אך אין זה בלתי אפשרי לעמוד בו.


תקציר הרצאה לכנס "חי/צומח/סינתטי – בין מדע לאמנות ועיצוב" בבצלאל, הוגש 2.4.2013.

Share