קורסים

יחסי חיה-אדם במאה ה-21: השלכות על מצבים טיפוליים הכוללים בעלי-חיים

קורס לתלמידי שנה ב' של התוכנית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, החל משנה"ל 2019-2018; עד קיץ 2023 הסתיימו חמישה מחזורים. לתוכנית הקורס (מחזור ראשון).


איך לשפר את מצבה של חיה שבויה? מיזם מונחה

קורס לתלמידי שנה א' של התוכנית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, שנה"ל 2019-2020. לתוכנית הקורס


כוחו של הדימוי: בעלי-חיים ויחסינו עמם בראי האמנות

קורס לקהל הרחב בחיפה, אביב 2019. הפקה משותפת של מכללת אורנים (קמ"ה), ופירמידה – מרכז לאמנות עכשווית (רח' ואדי סאליב 30, חיפה). לעלון הקורס; לתוכנית הקורס


הטמעת זכויות בעלי-חיים בהוראה בבית-הספר

ההשתלמות הטמעת זכויות בעלי-חיים במסגרות חינוך מתוכננת בהיקף 56 שעות (14 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד) והיא נועדה לעובדי הוראה והדרכה עם עדיפות למתמחים בחינוך: מחנכי כיתות, יועצים חינוכיים, רכזי שכבות, גננות, מדריכים חברתיים ואחרים העוסקים בחינוך ערכי. גמולי השתלמות במסלול אישי, באחריות הסטודנטים.

לתוכנית הקורס כפי שפורסמה על-ידי היחידה ללימודי חוץ במכללה האקדמית לחינוך אורנים, 2018.


גרסאות מקוצרות של ההשתלמות: 30 שעות ב-10 מפגשים

הטמעת זכויות בעלי-חיים בהוראה בבית-הספר

התוכנית מיועדת למחנכי כיתות (וכן יועצים חינוכיים, עובדי הנהלה וכו') והיא מותאמת לעובדי הוראה שיש להם ידע קודם ועניין מיוחד בזכויות בעלי-חיים. התוכנית נוצרה לאור הביקוש הרב מצד מורים.

מטרות

 1. לנתב את התעניינותם של המשתתפים בנושא ההשתלמות לתכנון מסודר ורציונלי של פעילות חינוכית.
 2. למנוע תסכול וקונפליקטים הנלווים לניסיונות לא-מושכלים לשלב את התחום בפעילות חינוכית ממוסדת.
 3. לסייע באיתור הזיקות שבין זכויות בעלי-החיים ובין הפעילות החינוכית השגרתית.
 4. למפות את הידע הנחוץ לקידום זכויות בעלי-החיים במסגרת בית-הספר ולספק כלים להשגתו ולארגונו.

טופס למתעניינים/ות (מילוי הטופס מבטיח יצירת קשר עם פתיחת ההרשמה ואינו מהווה הרשמה להשתלמות).

הטמעת זכויות בעלי-חיים בהוראה בבית-הספר

התוכנית מיועדת למחנכי כיתות (וכן יועצים חינוכיים, עובדי הנהלה וכו') והיא מותאמת לעובדי הוראה שאין להם יש להם ידע קודם ועניין מיוחד בזכויות בעלי-חיים (למשל: לאוכלוסיית המורים הקבועה של מרכזי פסג"ה). למרות השם הזהה לתוכנית הראשונה, חלק גדול מן התכנים שונה ושיטות ההוראה שונות מאלה שבתוכנית הראשונה.

מטרות

 1. להביא להכרה בחשיבותה של הוראת חשיבה ביקורתית על יחסי אדם-חיה.
 2. לסייע באיתור הזיקות שבין זכויות בעלי-החיים ובין הפעילות החינוכית השגרתית.
 3. למפות את הידע הנחוץ לקידום זכויות בעלי-החיים במסגרת בית-הספר.
 4. להניח יסודות לתכנון מסודר ורציונלי של פעילות חינוכית בנושא ההשתלמות.

תולדות האנדרדוג: מחשבה היסטורית על בעלי-חיים

התוכנית מיועדת למורים להיסטוריה, ללא הגבלת תקופת התמחות או גיל התלמידים.

מטרות

 1. לחשוף תופעות היסטוריות עמוקות ונרחבות אך נשכחות שהתחוללו באזורים ובמקומות הנדונים בתוכנית הלימודים בבתי-הספר.
 2. דרך ההתמקדות בחיות, לחדד את הערנות באשר לתפקודה של המחשבה ההיסטורית כזירה של הענקת חשיבות ושל הדרה.
 3. לפתח ערנות כלפי סוכנים היסטוריים שתפסו מקום מרכזי בהתרחשויות אך הודרו מרוב הסיכומים ההיסטוריים.

קורסים נוספים לקהל הרחב/לסטודנטים

חיות ואנשים בישראל

מדינת ישראל: ארץ של חתולי חצר שבעים, או זירת התעללות והשמדה? הפקרות משטרתית ומשפטית או חוקי הגנה מתקדמים? משקים משפחתיים או תעשייה? מנגל על כל מדשאה או מהפכת טבעונות? הקורס יבחן שאלות אלה ואחרות על רקע המורשת היהודית והמוסלמית מצד אחד, וייבוא נורמות וטכנולוגיות מאירופה ומארצות-הברית מצד אחר.

יחסי אדם-חיה בראי הקולנוע

הקולנוע עשיר בדמויות של בעלי-חיים, בדרך-כלל ברקע ולעתים גם במרכז העלילה. חיות קולנועיות אלה מעוררות לכאורה אמפתיה רבה, אלא שבמחשבה שנייה התמונה מורכבת יותר. את החיות שעל המסך מנצלים באופן ממשי באתר הצילומים, ואת הדמויות שהן מגלמות מרוקנים מתוכן חייתי ומשתמשים בהן כמטאפורה מובהקת לבני-אדם ולענייניהם הפנימיים. תמונת מצב עגומה זו משקפת את היחסים בין בני-אדם לחיות בחיי היום-יום. ובכל זאת טמונה בקולנוע הבטחה גדולה: ניצול החיות הקולנועי מתעדן בהדרגה בעזרת אנימטרוניקה ודימויים ממוחשבים, וסרטים חלוציים עתירי דמיון, בעיקר בתחום האנימציה, מציעים מסרים מהפכניים לטובתן של חיות. הקורס כולל 6 מפגשים ובכל אחד מהם הרצאה קצרה, סרט באורך מלא ושיחת סיכום.

Share