טקסטים

פרסומים אקדמיים ומקצועיים

(יחסי אדם-חיה: פרסומים אקדמיים, החל מאוגוסט 2005; יחסי אדם-חיה: עריכה וייעוץ מקצועי, החל מאביב 2002)

זכויות בעלי-חיים השבוע

(שבועון אנונימוס 10.8.2001 עד 20.7.2013 ועיבוד חומר מתוכו באתר אנונימוס, הרשימה בהכנה)

החברה הרב-מינית בפייסבוק

(החל מ-8.11.2015)

יחסי אדם-חיה: מסמכים נוספים

(מאמרים קצרים, תקצירים, מסמכי עבודה ומכתבים החל מ-1998; דף הפייסבוק Animal Rights in Israel מ-23.8.2013-9.1.2014; עבודות לימודיות עד אפריל 2011, הרשימה בהכנה)

חיות בטיפול ובחינוך

(החל מ-18.2.2002)

צפרות

(צפרות (תפוצת ציפורים) פרסומים 1992-1985; יחסי ציפורים-אדם, מסמכים החל מ-1999)

אמנות ואסתטיקה

(אמנות פלסטית וחיות, החל מ-18.2.2005, הרשימה בהכנה; אמנות: טקסטים שהתפרסמו, נובמבר 1991 עד ספטמבר 2008; אמנות ואסתטיקה: עבודות לימודיות וטקסטים אחרים שלא התפרסמו, החל מ-1990, הרשימה בהכנה)

Share