חיות בטיפול ובחינוך

צבל, אריאל, גל חכים-אשר, רותם תדמור-שדה וגיא אפללו. חוסן עם בעלי-חיים: למידה חברתית-רגשית על בעלי-חיים בדגש על פיתוח חוסן רגשי במצבי חירום בגילאי בית-הספר היסודי. מכון אדם וחיה, מאי 2024. 52 עמודים.

טיפול בנוכחות בעלי-חיים בגישה הדדית: המדריך לכתיבת עבודות, מכון אדם וחיה והתוכנית לטיפול רגשי בנוכחות בעלי-חיים בגישה הדדית, מכללת אורנים, דצמבר 2023. 15434 מילים.

לימודי טיפול בעזרת בעלי-חיים בגישה הדדית: הערות על מחזור 2023, התוכנית לטיפול רגשי בנוכחות בעלי-חיים בגישה הדדית, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, יולי 2023. 15 עמודים.

גל אפללו, גל חכים-אשר ואריאל צבל, לפגוש חיות במילים: תכנון עזרי חינוך למפגשים הדדיים בינינו ובין בעלי-חיים, מכון אדם וחיה, אוקטובר 2022. 26 עמודים.

אריאל צבל וגל חכים-אשר, מדע רווחת בעלי-החיים בבית-הספר היסודי, מכון אדם וחיה, אוגוסט 2022. 879 מילים.

אריאל צבל וגל חכים-אשר, לומדים על רגשות בעלי-חיים בבית-הספר היסודי, מכון אדם וחיה, יולי 2022. 992 מילים.

טיפול בעזרת בעלי-חיים: איך להגן על בעלי-חיים שעובדים איתך מפני השפעות זרות. מכון אדם וחיה והתוכנית לטיפול רגשי בנוכחות בעלי-חיים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, יוני 2022. 1501 מילים.

שכנים עם כנפיים: השתלמות בית-ספרית, מכון אדם וחיה, מאי 2022. 778 מילים.

גל חכים-אשר ואריאל צבל, מפגשים הדדיים: חושבים מחדש על המפגש בין אנשים לבעלי-חיים, מכון אדם וחיה, פברואר 2022. 50 עמודים.

תקשורת עם צוות פינת חי במטרה לעזור לבעלי-החיים, מכון אדם וחיה והתוכנית לטיפול רגשי בנוכחות בעלי-חיים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, פברואר 2022. 1 עמוד.

המשמעות החינוכית של מפגש תלמידים עם חיות שבויות (מצגת), דיון בנושא הדרכה והפעלה עם בעלי-חיים במוסדות חינוך, הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי-חיים, משרד החקלאות, 5.11.2020.

כללי התנהגות במפגש עם חיה שבויה, התוכנית לטיפול רגשי בנוכחות בעלי-חיים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, דצמבר 2019. 2 עמודים.

"כבוד בפינת החי? השלכות חינוכיות של מפגש תלמידים עם חיות שבויות," דברים 12, אוקטובר 2019, 265-247.

"הערכת תוכניות טיפול/שיקום דו-תכליתיות עם כלבים," יום עיון: טיפול הדדי – יש חיה כזאת! טיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים במודל של טיפול הדדי – מהלכה למעשה, התכנית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, 12.9.2019. וידיאו, 17:34 דקות.

טיפול בעזרת בעלי-חיים ללא מגע איתם – הערות בעקבות ביקור במקלט הקופים הישראלי, 12.8.2019. 2775 מילים.

"מדוע סימטריה אתית במערכת טיפולית המערבת חיות מחייבת מאמץ מוגבר לטובת החיות?" טיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים במודל של טיפול הדדי, התוכנית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, 3.6.2018. וידיאו, 43:40 דקות.

כשבית-הספר נכנס לצלחת: שיקולים בקידום שינוי תזונתי במסגרת מערכת החינוך הפורמלית, מפגש מורים לזכויות בעלי-חיים, אנונימוס, תל-אביב, 19.4.2016.

"כשבית-הספר נכנס לצלחת: שיקולים בקידום שינוי תזונתי במסגרת מערכת החינוך הפורמלית," הכנס ה-16 לחינוך סביבתי, מכללת סמינר הקיבוצים, 18.4.2016.

"טיפול בעזרת בעלי-חיים: הערכה מוסרית," חיות וחברה 50, מאי 2014, עמ' 65-55.

להיות צמחוני יחיד במשפחה (בין המאמא לעוף) (תכנית סדנה), 14.6.2011. 720 מילים. (הגרסה המאוחרת ביותר לתוכנית שהעברתי לראשונה ב-19.8.2003).

זכויות בעלי-חיים: הרצאת מבוא עם מצגת לנוער ולמבוגרים (45 דקות), (תל-אביב: אנונימוס, מאי 2010). 40 עמודים. זוהי המהדורה הרביעית של החוברת; מהדורות קודמות: ינואר 2004, מאי 2004, יולי 2007.

זכויות בעלי-חיים: הרצאת מבוא עם מצגת לנוער ולמבוגרים (90 דקות), (תל-אביב: אנונימוס, מאי 2010). 69 עמודים. זוהי המהדורה הרביעית של החוברת; מהדורות קודמות: ינואר 2004, מאי 2004, יולי 2007.

מכתב להורי נער/ה צמחוני/ת, אנונימוס, 29.4.2008. 2351 מילים. הגרסה המוקדמת ביותר של מכתב זה פורסמה בזכויות בעלי-חיים השבוע 127-125, 21.11-5.12.2003.

שלום-בית סביב שולחן-האוכל: עצות מעשיות לצמחוני/ת היחיד/ה בבית (עלון הסברה), אנונימוס, 12.8.2005. 948 מילים. עלון זהה הודפס באוגוסט 2003.

הרצאה בנושא זכויות בעלי-חיים (עלון שיווקי), אנונימוס, 2004. 2 עמודים. לעלון היו גרסאות מוקדמות, למשל: 14.9.2001.

המקל, המזלג ועלון-ההסברה: על זכויות בעלי-חיים וחינוך בחברה מתועשת (תקציר הרצאה), אנונימוס / סמינר הקיבוצים, 18.2.2004. 242 מילים.

הרצאה בת 45 דקות לכיתות ג'-ו', אנונימוס, 26.3.2003. 2427 מילים.

הדס דורון ואריאל צבל, ניצול בעלי-חיים במסגרות חינוכיות וטיפוליות, 22.10.2002. 1694 מילים.

פרויקט חינוך לזכויות בעלי-חיים: מסרים מטעם "אנונימוס" עבור עבודת מורים/ות בבתי-ספר, אנונימוס (למנהל החינוך בעיריית תל-אביב-יפו), 18.2.2002. 1565 מילים.

Share