פרסומים אקדמיים ומקצועיים

יחסי אדם-חיה: פרסומים אקדמיים

מחשבות על חיות בשליטה (ספר בכתיבה).

איך לחשוב על חיות? (ספר בשיפוט).

"מושגים המציינים חולשה חברתית מוחלטת" (מאמר בשיפוט).

"כבוד בפינת החי? השלכות חינוכיות של מפגש תלמידים עם חיות שבויות," דברים 12, אוקטובר 2019, 265-247.

"בשר: מקור וחיקוי, אמת ובדיה," מארב 24, סתיו 2018. 3674 מילים. למאמר המלאלתקציר. ("Meat: Real and Fake, Truth and Fiction," Maarav 24, Autumn 2018. 4653 words. Full articleabstract).

"חתולים, משוגעים ופועלים: לספר את סיפורם של מי שלא הותירו עדות היסטורית," בתוך: עמיחי שלו ויוחאי עתריה (עורכים), העידן הפוסט-אנושי: בין פנטזיה לחיי נצח לבהלה קיומית, (חיפה: פרדס, 2016), עמ' 116-91.

"טיפול בעזרת בעלי-חיים: הערכה מוסרית," חיות וחברה 50, מאי 2014, עמ' 65-55.

"חיות בניהול אוטומטי: עבר, הווה ועתיד," חיות וחברה 47, דצמבר 2012, עמ' 68-55.

"מגע מנוכר: שינויים ביחס לחיות בבריטניה ובארצות-הברית מהמאה השמונה-עשרה עד תחילת המאה העשרים," בתוך: בנימין ארבל, יוסף טרקל וסופיה מנשה (עורכים), בני-אדם וחיות אחרות באספקלריה היסטורית, (ירושלים: כרמל, 2007), עמ' 387-333.

The Untold Story of a Chicken and the Missing Knowledge in Interspecific Ethics,” Science in Context 19 (2), June 2006, pp. 237-267.

What Can a Farm Animal Biography Accomplish? The Case of Portrait of a Burger as a Young Calf,” Society and Animals 13 (3), August 2005, pp. 245-262.

יחסי אדם-חיה: עריכה וייעוץ מקצועי

עורך מדעי והקדמה, בשר ודם (ירושלים: מוזיאון על התפר, פברואר 2013).

יועץ מקצועי, ג'ונתן ספרן פויר, לאכול בעלי-חיים (אור יהודה: כנרת, זמורה-ביתן, דביר, 2010).

עורך, זכויות בעלי-חיים השבוע, מגזין אינטרנט שבועי, "אנונימוס" – עמותה לזכויות בעלי-חיים, יולי 2001-יולי 2013.

עורך-שותף, זכויות בעלי-חיים, "אנונימוס" – עמותה לזכויות בעלי-חיים, אביב 2002.

Share