הרצאות אקדמיות

כנסים וימי עיון

"הערכת תוכניות טיפול/שיקום דו-תכליתיות עם כלבים," יום עיון: טיפול הדדי – יש חיה כזאת! טיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים במודל של טיפול הדדי – מהלכה למעשה, התכנית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, 12.9.2019.

"מדוע סימטריה אתית במערכת טיפולית המערבת חיות מחייבת מאמץ מוגבר לטובת החיות?" טיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים במודל של טיפול הדדי, התוכנית לטיפול רגשי הנעזר בבעלי-חיים, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, 3.6.2018.

"אכילת מוצרים מן החי: סוגיה מוסרית משעממת במיוחד?" לאכול בעלי-חיים? אתיקה של אכילת בעלי-חיים ומוצרים מן החי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, 22.5.2016.

"כשבית-הספר נכנס לצלחת: שיקולים בקידום שינוי תזונתי במסגרת מערכת החינוך הפורמלית," הכנס ה-16 לחינוך סביבתי, מכללת סמינר הקיבוצים, 18.4.2016.

"ייצוג היסטורי של חיות כריזמטיות על סף הכחדה," הכנס הישראלי השנתי ה-2 להיסטוריה סביבתית, יד יצחק בן-צבי, 8.10.2015.

"שינויים ביולוגיים, שינויים היסטוריים והיסטוריה של חיות," הכנס השנתי ה-38 של החברה ההיסטורית הישראלית ואוניברסיטת תל-אביב, 10.6.2015.

"כתיבת ההיסטוריה של חסרי ההיסטוריה," מתודולוגיה רב-מינית: כיצד חוקרים יחסי אדם-חיה? שאלות, דילמות, תובנות, אוניברסיטת תל-אביב, 8.6.2015.

"ביולוגיה של שימור הטבע: גישור בין טבע לחברה?" חושבים מחדש על חברה רב-מינית: על ההכרה ביחסי אדם-חיה כיחסים חברתיים, האוניברסיטה הפתוחה, 29.4.2015.

"מושגים חברתיים שמציינים חולשה מוחלטת," הכנס ה-46 של האגודה הסוציולוגית הישראלית, מכללת כנרת, 25.2.2015.

"איך להתייחס לחיות במדעי הרוח והחברה? שלוש גישות מתחרות," חיה, אדם, חברה: כיוונים חדשים לחקר יחסי אדם-חיה, אוניברסיטת תל-אביב, 12.6.2014.

"TransAnimalism: The Agricultural Version," הפוליטיקה והאסתטיקה של פוסט-הומניזם, אוניברסיטת תל-אביב, 19.5.2014.

"האם הרפורמות המוצעות במשקי החי מספקות?" (פאנל), בני אדם ובעלי חיים – מוסר, חובות ואחריות, מכללת אורנים, 6.3.2012.

"ידיעת הנסתר: חקירות סמויות במתקנים חקלאיים כמקור לידע על בעלי-חיים," בעלי-חיים בחברה: מעמד, עמדה ותודעה, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב, 12.7.2005.

"סיפורו הבלתי מסופר של תרנגול, או: אתיקה בין-מינית כמשימה בלתי אפשרית," אתיקה, יהדות ובעלי-חיים, אוניברסיטת בר-אילן, 2.6.2003.

"האם ניתן ליצור אתיקה בין-מינית?" היבטים אתיים של הקשר בין אנשים לבעלי-חיים, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב, 24.3.2002.

"רגישות ואדישות: יחס האדם למינים אחרים באנגליה במאות ה-18 וה-19," בני-אדם וחיות אחרות באספקלריה היסטורית, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת חיפה, 11.1.2001.

הרצאות אורח במוסדות אקדמיים

"ידע ויחסים: מה אנו יודעים על חיות?" קורס הגנה על בעלי-חיים במשפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, 21.12.2022.

"ידע ויחסים: מה אנו יודעים על חיות?" קורס הגנה על בעלי-חיים במשפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, 8.12.2021.

"ידע ויחסים: מה אנו יודעים על חיות?" קורס הגנה על בעלי-חיים במשפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, 21.12.2020.

"ידע ויחסים: מה אנו יודעים על חיות?" קורס הגנה על בעלי-חיים במשפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, 25.12.2019.

"ידע ויחסים: מה אנו יודעים על חיות?" קורס הגנה על בעלי-חיים במשפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, 17.12.2018.

"חיות במעקב: מי (או מה) צופה בהן ואיך משפיעה עליהן הצפייה?" קורס אדם-חיה-מכונה, המסלול לתואר שני בעיצוב תעשייתי, הטכניון, 23.5.2018.

"פילוסופיה של המוסר ובעלי-חיים," קורס מחלוקות פילוסופיות גדולות, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, מכללת ספיר, 9.5.2017.

"הפסיכולוגיה והאידיאולוגיה של אכילת בשר כתופעות היסטוריות," רב-שיח: הפרה שבחדר – הפסיכולוגיה של אכילת בשר, מרכז מן לביטחון ובטיחות מזון, אוניברסיטת תל-אביב, 27.3.2017.

"ידע ויחסים: מה אנו יודעים על חיות?" קורס הגנת בעלי-חיים במשפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, 10.1.2017.

"ייצוג חברתי-היסטורי של חיות כריזמטיות על סף הכחדה: מקרה הנמרים בישראל," פורום יחסי אדם-חיה, בית-הספר ללימודי הסביבה, אוניברסיטת תל-אביב, 1.5.2016.

"איך להתייחס לחיות במדעי הרוח והחברה? שלוש גישות מתחרות," תא זכויות בעלי-חיים, קמפוס הר הצופים באוניברסיטה העברית, 14.3.2016.

"ידע ויחסים: מה אנו יודעים על חיות?" קורס הגנת בעלי-חיים במשפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, 30.12.2015.

"איך לחשוב על חיות: טבע או תרבות?" תכנית המוסמך במחשבה הביולוגית, האוניברסיטה הפתוחה, 9.2.2015.

"ביולוגיה של שימור הטבע: גישור בין טבע לחברה?" קורס פרויקטים בחקר הסביבה: יחסי אדם חיה וסביבה, בית-הספר ללימודי הסביבה, אוניברסיטת תל-אביב, 17.11.2014.

"אתיקה בין-מינית: בעיית הידע האמפירי," הפורום לביואתיקה, קמפוס הדסה עין כרם, האוניברסיטה העברית, 29.4.2014.

"העניין המוסרי המודרני בבעלי-חיים," תכנית המוסמך במחשבה הביולוגית, האוניברסיטה הפתוחה, 31.3.2014.

"מהו ניצול תעשייתי של בעלי-חיים?" קורס היפה והחיה: יחסי בני-אדם ובעלי-חיים בראי התרבות, המחלקה לתרבות – יצירה והפקה, מכללת ספיר, 29.10.2013.

"מהו ניצול תעשייתי של בעלי-חיים?" קורס היפה והחיה: יחסי בני-אדם ובעלי-חיים בראי התרבות, המחלקה לתרבות – יצירה והפקה, מכללת ספיר, 19.3.2013.

"בעלי-חיים: השאלות הגדולות במדעי הרוח והחברה," אוניברסיטת בן גוריון, 19.6.2012.

"תולדות האנושות?" השקת ספרו של ד"ר יובל הררי "קיצור תולדות האנושות," האוניברסיטה העברית, 30.5.2012.

"בעלי-חיים: השאלות הגדולות במדעי החברה," המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית, 9.11.2011.

"שיקולים מוסריים בעניין בעלי-חיים," קורס תרפיה בעזרת בעלי-חיים, מכללת ספיר, 30.6.2011.

"אתיקה בין-מינית וידע אלטרנטיבי על חיות במשקים חקלאיים," תכנית המוסמך במחשבה הביולוגית, האוניברסיטה הפתוחה, 26.4.2006.

"ידע אלטרנטיבי על חיות במשקים חקלאיים," המכון להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות (סמינר מחקר), אוניברסיטת תל-אביב, 3.4.2006.

"חברת החי בכלל, חברת האדם בפרט – ביקורת השליטה בגוף החי" (מרצה-שותף, סמינר לתואר שני) המכון להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות, אוניברסיטת תל-אביב, 2001 סמסטר ב'.

"הערות מבוא לאתיקה בין-מינית," (פאנל בסמינר מחקר), המכון להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות, אוניברסיטת תל-אביב, 28.2.2000.

Share